Potpora

 • Zahvaljujemo na financijskoj potpori:

  Članovima Kulturnog kluba

    Ministarstvu kulture                                      Gradu Zagrebu
    Republike Hrvatske                           
                                    
  Program se realizira u Godini čitanja


     
  Za upite u vezi sponzorstava kontaktirajte nakladnika:
  Kulturni klub, Nazorova 37, 10000 Zagreb; E-mail: kulturniklub@kulturniklub.hr