Kontakt

  • Adresa redakcije: Nazorova 37, 10000 Zagreb

    E-mail adresa: klasika@klasika.hr

    Nakladnik: Kulturni klub, Nazorova 37, 10000 Zagreb
    Matični broj: 2394227  E-mail: kulturniklub@kulisa.eu
    Banka i broj računa: Hrvatska poštanska banka HR06 2390 0011 1003 6000 3