Mušketir i dame

Kvartet Porin, Mala dvorana KD Vatroslav Lisinski, Zagreb, 20. siječnja 2010.

 • Kvartet Porin, foto: www.pousamobor.hr
  Tri dame i jedan mušketir ovoga su trenutka aktualni postav Kvarteta Porin koji se s godinama mijenjao, ali su ostale pohvale njegovom angažmanu i stalnoj kvaliteti u sve opsežnijem repertoaru. U gudačkom kvartetu Porin sada djeluju violinist Ivan Novinc koji je predvodnik i član od samih početaka. Tu je i violinistica Tamara Petir, violistica Lucija Brnadić i violončelistica Neva Begović.

  Kvartet Porin koji je ime dobio po operi Vatroslava Lisinskog osnovan je još 1998. na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u klasi profesora Mladena Sedaka koji je svojim velikim kvartetskim iskustvom znao potaknuti entuzijazam mladih, kvalitetnih studenata. Posljedica – Kvartet Porin je od početaka prepoznat kao mlada dobrodošla hrvatska kvartetska snaga. Od tada su se mijenjali neki članovi, ali je okosnica uvijek ostajala. Kvartetska je scena u maloj zemlji relativno napučena – od Zagrebačkog kvarteta najdulje tradicije preko Sebastiana, Rucnera (ranije Kvarteta Klima) pa sve do PorinaI svaki se od tih kvarteta u Zagrebu izborio za svoj repertoarni profil i za svoj ciklus koncerata pod okriljem dvorane Lisinski ili Hrvatskog glazbenog zavoda. Očito ima dovoljno mjesta i dovoljno zanimanja za sve s promjenjivom kvalitetom i uspjehom izvedbi u borbi za ionako malobrojne, ali i probrane slušatelje komornih koncerata.

  Kvartet Porin, foto: ŽEljko Tutnjević, www.dubrovacki.hrPorin je s ciklusom počeo u Gornjem gradu u kićenoj dvorani palače Narodnoga doma u Opatičkoj, a odnedavna je preselio u malu dvoranu Lisinski. Najnoviji koncert u ciklusu su izabra na djela Smetane i Šostakoviča. Prvi je dio večeri bio posvećen Prvom gudačkom kvartetu u e-molu Bedřicha Smetane – Iz mojega života. Izvanjski je, programni poticaj tonski opis Smetaninih mladalačkih godina, ljubavi početnih osjećaja gubljenja sluha pa se dionica prve violine katkad pojavljuje piskavi visoki ton. Poznajući programski okvir, Kvartet Porin je s puno unutarnjeg intenziteta krenuo u izvedbu. Pažljivo usklađene dionice, pravi odnos među njima, ispostavio je respektabilnu izvedbu ispunjenu fino izrađenim detaljima nikad ne gubeći cjelinu iz vida.

  Drugi dio koncertne večeri je donio često izvođeni Šostakovičev Kvintet za klavir i gudački kvartet u g-molu, kapitalno djelo komorne literature prošloga stoljeća kojega uz gostujućeg pijanista neće, a i ne smije u građenju repertoara propustiti nijedan gudački kvartet. Gošća Kvarteta Porin za klavirom bila je ambiciozna i agilna splitska pijanistica Katja Repušić. Komprimirani glazbeni govor Šostakovičeva Kvinteta u pet stavaka bogatih zamisli postao je pravi izazov. No uza sav trud i precizno ostvarena nastojanja, izvedba Šostakovičeva Kvinteta je ostala nedorečena u cjelini, nabrojana poput recitacije, oprezna i s premalo izraza kao u kakvom zrakopraznom prostoru. Na kraju je ostalo još dovoljno mjesta za doradu u međusobnom razumijevanju svih sudionika kada bi se sva dobra htijenja bolje sklopila u cjelinu.

  © Maja Stanetti, KULISA.eu, 22. siječnja 2010.

Piše:

Maja
Stanetti

kritike