Emotivna energija

14. sezona koncerata Gudačkog kvarteta Sebastian, gost: Marko Genero, viola, Mala dvorana KD Vatroslav Lisinski, 18. siječnja 2016. • Uoči 2. koncerta u pretplati svoje 14. sezone s djelima Wolfganga Amadeusa Mozarta, Stanka Horvata i Felixa Mendelssohna Bartholdyja, uz gostujućeg violista Marka Genera, Gudački kvartet Sebastian je prema ustaljenom običaju predstavio četiri nove slike – ovaj put iz opusa akademskog slikara Danijela Žabčića izložene na podiju male dvorane Lisinski. Osim tog vrijednog popratnog sadržaja, u sklopu koncerta čuli smo i dvije pjesme Noćne male lađe Anke Žagar i Ples kompozitora Dorte Jagić u odabiru Ane Brnardić Oproiu i u interpretaciji glumca Nikole Baćea. No, na samom početku večeri predstavljen je novi CD Kvarteta Sebastian nazvan po skladbi Loulou la languide (Čeznutljiva Lulu) Ive Tijardovića.

  Šesti je to CD Gudačkog kvarteta Sebastian u nakladi Croatia Recordsa, a sadrži isključivo salonsku glazbu, ponajviše plesnu, hrvatskih autora koji su djelovali u Zagrebu na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće. Uz Tijardovića zastupljeni su i Đuro Eisenhuth, Vatroslav Lisinski, Ivan Zajc, Vjekoslav Rosenberg-Ružić, Srećko Albini, Viktor Košćica i Blagoje Bersa. Te je skladbe za gudački kvartet obradio Felix Spiller, kao zanimljivu komornu inačicu i prilog očuvanju hrvatske glazbene baštine. Gudački kvartet Sebastian, u sastavu Anđelko Krpan i Korana Rucner, violine, Nebojša Floreani, viola i Zlatko Rucner, violončelo, predstavio je u ovoj prigodi tek naslovnu skladbu – fokstrot Loulou la languide.

  Program koncerta počeo je Mozartovim 16. gudačkim kvartetom u Es-duru KV 428 iz ciklusa Šest kvarteta posvećenih njegovom velikom uzoru Josephu Haydnu. Iza tog netipičnog Mozarta, predstavljenog tek uredno, slijedio je Guartetto Stanka Horvata iz 1988. U tom zanimljivom djelu karakteristične su izrazite solističke melodije na početku svakog od četiri stavka, koje prekidaju uzburkani nemirni valovi kvarteta suvremenog sloga. A sve uokvireno dugom početnom kantilenom viole i meditativnim završetkom poput uspavanke u izvedbi svih članova kvarteta, koji su pojedinačno i zajedno ostvarili upečatljivu izvedbu.

  Vrhunac koncerta bio je 2. kvintet za dvije violine, dvije viole i violončelo u B-duru, op. 87 Felixa Mendelssohna Bartholdyja. Tu se Gudačkom kvartetu Sebastian kao gost pridružio vrsni dubrovački violist Marko Genero, koji uspješno djeluje u Njemačkoj, a od prošle godine predaje komornu glazbu na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Drugi kvintet u B-duru zrelo je Mendelssohnovo ostvarenje, nastalo dvije godine prije njegove prerane smrti u dobi od samo 36 godina. Djelo sadrži četiri kontrastna emotivna stavka gotovo orkestralnog zvuka i ekspresivna izraza od melankolije do dramatike.

  Glazbenici su ostvarili nadasve angažiranu izvedbu na čelu s upečatljivim prvim violinistom Anđelkom Krpanom, iako virtuozni završni stavak (Allegro molto vivace), kojim ni sam autor nije bio zadovoljan i nije želio objaviti, po njegovim riječima, to nedovoljno dobro djelo u cjelini, niti u ovoj izvedbi nije bio posve dorečen, posebice u tehničkom pogledu. Ipak, djelo koje je u toj formi relativno malo zastupljeno u komornoj literaturi predstavlja pravi izazov za izvođače jer pruža glazbenicima obilje izražajnih mogućnosti i emotivne energije.

  © Višnja Požgaj, KLASIKA.hr, 29. siječnja 2016.

Piše:

Višnja
Požgaj

kritike