Uigrano i sigurno u intonaciji

Hrvatski barokni ansambl u Hrvatskom glazbenom zavodu, Telemannia 4  • Tijekom ljetnih mjeseci nastupao je Hrvatski barokni ansambl na brojnim koncertima diljem Hrvatske, a osobito je značajan njegov prilog 6. Korčulanskom baroknom festivalu. Novu, osamnaestu koncertnu sezonu za svoje pretplatnike počeo je Hrvatski barokni ansambl u nedjelju, 22. listopada 2017., „dobro uigran“ - kako je rekla pozdravljajući publiku u Hrvatskom glazbenom zavodu njegova umjetnička voditeljica Laura Vadjon. Za otvorenje ciklusa naslovljenog Izvorni užitak publiku je dočekala Telemannia 4 - program sastavljen od skladbi Georga Philippa Telemanna (1681-1767), njemačkog skladatelja i suvremenika Johanna Sebastiana Bacha i Georga Freidricha Händela. Obilježavanje 250-e obljetnice Telemannove smrti moglo bi, dakako, ove godine opravdati odabir njegovih skladbi. Dovoljna je već spoznaja da njegov bogati opus – kako je u programskoj knjižici zapisao muzikolog Trpimir Matasović, daje priliku „za preispitivanje uvriježenih predodžbi o njemu“, što Hrvatski barokni ansambl čini već četvrtu sezonu.

    Opus Georga Philippa Telemanna zaokružuje s opusima velikana baroka Johanna Sebastiana Bacha i Georga Friedricha Händela jedno iznimno zanimljivo i plodno razdoblje europske glazbene povijesti. Telemannov život i djela temeljito su do danas istraženi i predstavljeni u izdašnoj muzikološkoj literaturi, ali njegova glazba ipak je slabije poznata budući da se češće izvodi tek manji broj odabranih naslova. Pravo bogatstvo ostavio je Telemann kako na području koncertantne glazbe - povjerivši solističke dionice različitim glazbalima, tako i na području orkestralne glazbe u popularnim suitama u kojima je na osobit način povezao u nizu plesnih stavaka regionalne različitosti baroknoga stila. Kao glazbenik sklon prihvaćanju novih rješenja izbjegavao je u mnogim skladbama složenu kontrapunktiku, otkrivajući zanimljiva harmonijska rješenja, kao primjerice oporu disonancu na početku prvog stavka Grave u Koncertu za obou, gudače i continuo u c-molu, TWV 51:c1. Osim tog četverostavačnog koncerta, na programu koncerta Telemannia 4 bili su Uvertira-suita za dvije oboe, gudače i continuo u F-duru, TWV 55:F14, Concerto polonaise u G-duru za gudače i continuo, TWV 43:G7 te Uvertira-suita za blok-flautu, gudače i continuo u a-molu, TWV 55:a2.

    Umjetnički voditelj koncerta bio je stalni suradnik HRBA-e - mladi solist na oboi i blok-flauti Stjepan Nodilo, glazbenik koji je od samoga početka svoje glazbeno obrazovanje vezao uz povijesni instrument, bruseći tijekom godina tehniku, gradeći interpretaciju na odrednicama baroknoga stila. U Telemannovoj Uvertiri-suiti za dvije oboe, gudače i continuo u F-duru pridružila mu se s isto tako dobro izrađenim sviranjem barokne oboe Jelena Ilčić, dok je svoju izvrsnost Stjepan Nodilo pokazao u dva solistička koncerta, vladajući jednako dobro tehnikom sviranja oboe i blok-flaute. I dok se u Koncertu za obou, gudače i continuo u c-molu oboa mogla nositi u dinamici s većim pratećim sastavom, u Koncertu za blok-flautu, gudače i continuo u a-molu Telemann je prateći sastav u zajedničkim nastupima sa solistom ograničio na gudače ili samo continuo (ovom prigodom teorba i čembalo uz violončelo), a prigušena dinamika pratnje postavila je u prvi plan razvedenu melodijsku liniju solističkoga glazbala. Kako su uvertire-suite sastavljene od više stavaka plesnih ritmova, taj je element važan u odabiru tempa i oblikovanju fraza. Glazbenici HRBA-e muzicirali su doista uigrano i sigurno u intonaciji, dosljednom slijedu tempa i ritamskih rješenja, logičnom fraziranju i dinamici prilagođenoj dvama puhačkim glazbalima različitih boja i dinamičkih mogućnosti. Stjepan Nodilo dobro je kao umjetnički voditelj osmislio projekt Telemannia 4, podijelivši s HRBA-om svoju radost muziciranja i zanos, što je dobro procijenila i dugim pljeskom nagradila vjerna publika u dvorani Hrvatskoga glazbenog zavoda.

    © Snježana Miklaušić-Ćeran, KLASIKA.hr, 23. studenog 2017.

Piše:

Snježana
Miklaušić-Ćeran

kritike