Neupitna intonacija i dinamička profiliranost

Ciklus Lisinski subotom; Richard Galliano, harmonika, Komorni gudački orkestar Slovenske filharmonije, KDVL 3. ožujka 2018. • U subotu, 3. ožujka 2018. nastupio je u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u ciklusu „Lisinski subotom“ francuski harmonikaš, skladatelj i aranžer Richard Galliano. U ciklusu koncerata “Lisinski subotom” predstavljaju se pretplatnicima različiti izvođači –komorni sastavi, solisti, zborovi i orkestri. Posljednji koncert bio je pravo osvježenje s obzirom na solističko glazbalo i otklon od strogo klasičnoga repertoara prema jazzu i njemu svojstvenoj improvizaciji. Uz Komorni gudački orkestar Slovenske filharmonije nastupio je svjetski poznati francuski harmonikaš Richard Galliano. U razgovoru koji je poslije koncerta s njim vodila muzikologinja Jana Haluza umjetnik je pojasnio svoju uspješnu suradnju s komornim sastavom s kojim nastupa već desetak godina.

  Ovo je Gallianov treći nastup u Zagrebu i prvi s programom klasične glazbe, dok ga od ranije poznaje zagrebačka jazz-publika. Richard Galliano naučio je svirati harmoniku uz svog oca Luciena, poznatog pedagoga iz čije su klase izašli mnogi naraštaji harmonikaša. Doseljenici iz Italije među kojima je bila i obitelj Galliano pridonijeli su Popularnosti harmonike u Francuskoj nastavljajući talijansku tradiciju sviranja. Richard Galliano je u 68. godini života što ga ne sprječava da i dalje nastupa na koncertima, sklada i obrađuje skladbe za harmoniku i prateći sastav. Ne bavi se pedagoškim radom pa njegovo vrsno sviranje i improviziranje temeljeno na tipičnom pariškom valse musette ili melodijsko-ritamskim obrascima jazza i tradicijske glazbe različitih krajeva ostaje tajnom.

  Program koncerta uokvirile su dvije skladbe Richarda Gallianoa: na početku „Mala francuska suita“ za harmoniku i gudače koja je skladana 2006. na narudžbu Accademia di Santa Cecilia iz Rima i „Opale Concerto“ za harmoniku i gudače koji je skladan 1994. godine za festival Côte d'Opale na obali Kanala La Manche. Jednostavačna „Mala francuska suita“ sadrži više cjelina, dok je prema riječima autora prvi stavak koncerta nadahnut njegovim mediteranskim korijenima, drugi polagani stavak slikama staroga Pariza, a treći brzi s ostinatnom figurom argentinskim tangom. U prvome dijelu koncerta slušali smo u obradi Gallianoa za harmoniku i gudače „Koncert za violinu i gudače u g-molu“, op.8 br. 2 RV 315 „Ljeto“ iz ciklusa „Četiri godišnja doba“ Antonija Vivaldija i „Air“ iz „Suite za orkestar br. 3 u D-duru“ Johanna Sebastiana Bacha u izvedbi Komornoga gudačkog orkestra Slovenska filharmonije. „Menuet“ i „Badinnerie“ iz Bachove „Suite za orkestar br. 3 u h-molu“ odsvirao je Richard Galliano na usnoj harmonici uz orkestar dodavši uvodnu improvizaciju. U drugome dijela koncerta je Galliano kratkom improvizacijom povezao dvije klavirske skladbe iz različitih razdoblja koje je obradio Klemen Hvala, umjetnički voditelj gostujućeg orkestra. Gudači su odsvirali temu iz prvoga stavka „Sonate za klavir u A-duru“, KV 330 Wolfganga Amadeusa Mozarta, dok je Galliano odsvirao početak trećega stavka „Alla turca“ odvevši slušatelje kroz improvizaciju do stavka „Mjesečina“ iz klavirske „Suite bergamasque“ Claudea Debussyja.  Richard Galliano pokazuje u svome sviranju savršenu tehniku desne ruke spretno prebirući prstima po okrugloj dugmadi (tipkama), logično fraziranje, dinamička raznolikost u jednom ili više registara i iznimnu muzikalnost. Snažan osjećaj za ritam osobito je izražen u njegovim improvizacijama za koje nalazi uporište u ritamskim obrascima jazza, a iskorak u harmonijski svijet jazz-glazbe obogatilo je njegove skladbe – u osnovi bliske tonalitenosti. Prateći sastav Komorni gudački orkestar Slovenske filharmonije je izvrsno uigrani ansambl izjednačene i zaokružene tonske boje, neupitne intonacije i dinamičke profiliranosti koja se u potpunosti prilagodila solo-instrumentu. Nadahnuto i sigurno sviranje glazbenika oduševilo je brojnu publiku u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog koju su umjetnici nagradili s tri dodatka.

  Program:
  Richard Galliano: Mala francuska suita
  Antonio Vivaldi: Koncert za violinu i orkestar u g-molu, op. 8, RV 315, Ljeto
  Johann Sebastian Bach: Air iz Suite za orkestar uD-duru , br. 3, BWV 1068
  Johann Sebastian Bach: Minuet i Badinerie iz Suite za orkestar u h-molu, BWV 1067
  Wolfgang Amadeus Mozart / Klemen Hvala: Rondo alla turca iz Sonate za glasovir u A-duru, KV 331
  Claude Debussy / Klemen Hvala: Mjesečina iz Suite Bergamasque
  Richard Galliano: Opale concerto

  © Snježana Miklaušić-Ćeran, KLASIKA.hr, 26. ožujka 2018.

Piše:

Snježana
Miklaušić-Ćeran

kritike