Dinamički bogata izvedba

7. Korčulanski barokni festival, 1.-16. rujna 2018; J.S.Bach Muka po Ivanu, katedrala sv. Marka, Korčula. 2. rujna 2018. • Razgovor o recepciji (primalaštvu) glazbenih djela najčešće se svodi na navođenje podataka iz sredina s bogatim koncertnim životom. U nastojanjima da se dio tih događanja podijeli i s publikom u sredinama skromnijih glazbenih mogućnosti, Hrvatski barokni ansambl preselio je u grad Korčulu jedan od svojih projekata koji već niz godina u vrijeme Korizme predstavlja zagrebačkoj publici. Riječ je o Muci po Ivanu, BWV 245 Johanna Sebastiana Bacha.

  Dirigent Tomislav Fačini odlučio se za solističku postavu gudača (Laura Vadjon i Tanja Tortić - violine, Hiwote Tadesse - viola, Lea Sušanj Lujo - violončelo, Fran Petrač - kontrabas, Ana Benić i Eleonora Biščević - poprečne flaute, Stjepan Nodilo i Manuela Maria Mitterer - oboe i oboa da caccia, Izidor Erazam Grafenauer - lutnja te Aapo Häkkinen - pozitiv).

  Članovi Vokalnog ansambla Antiphonus pjevali su zborske dijelove, ulogu Pilata (Marko Trajkovski) i solističke arije (Anabela Barić, Monika Cerovčec, Franko Klisović, Martina Borse). U ulozi Isusa nastupio je povremeni suradnik Vokalnog ansambla Antiphonus Sreten Manojlović (bariton), dok je najzahtjevniju ulogu Evanđelista i jednu tenorsku ariju pjevao mladi gost iz Engleske Hugo Hymas. Studij pjevanja završio je prije samo četiri godine i već se proslavio svojim nastupima u Bachovim pasijama (po Mateju i po Ivanu), a s Hrvatskim baroknim ansamblom surađuje od prošle godine.  Bachova Muka po Ivanu formalno je jednostavnija, jer osim višeglasnih zborskih brojeva, niže solističke nastupe vokalnih solista, među kojima je najupečatljiviji bio tenor Hugo Hymas pjevajući intonativno sigurno, izražajno i s izvrsnim izgovorom teksta njemačkog izvornika.

  Pjevači Vokalnog ansambla Antiphonus potvrdili su pjevačke odlike u solističkim nastupima, snažan i lijep ton u zborskim odlomcima, kao u završnom a cappella koralu (Ach Herr, lass dein lieb Engele). Gudački kvintet doimao se tiše u brojevima u kojima su melodijsku liniju vodili puhači, a u smirenoj ariji soprana Zerfließe, mein Herze, in Fluten der Zähren (Monika Cerovčec) Bach je nakon dramatskog vrhunca - Isusove smrti, uz poprečnu flautu (Ana Benić) jedini put u djelu koristio posebnu tonsku boju oboe da caccia (Stjepan Nodilo) uz continuo. Izvedbu dinamički bogato iznijansirane Bachove Muke po Ivanu sigurno je vodio dirigent Tomislav Fačini.

  Program:
  Johann Sebastian Bach: Muka po Ivanu


  © Snježana Miklaušić-Ćeran, KLASIKA.hr, 1. listopada 2018.

Piše:

Snježana
Miklaušić-Ćeran

kritike

...zabilježili smo