Potvrđene sviračke vještine

7. Korčulanski barokni festival, 1.-16. rujna 2018 • Koncert Hrvatskoga baroknog ansambla izvan službenog programa Festivala, održan u utorak, 4. rujna u Župnoj crkvi sv. Josipa u Veloj Luci, približio je tamošnjoj publici dio zagrebačkoga koncertnog događanja. Program naslovljen Concerto polonaise, sadržavao je dvije skladbe Georga Philippa Telemanna izvedene u Zagrebu u ciklusu Hrvatskoga baroknog ansambla te motet Solete venti Georga Friedricha Händela. Hrvatski barokni ansambl nastupio je u većem sastavu: koncertna majstorica Laura Vadjon, Tanja Tortić, Ivan Jakšeković, Saša Borčić Reba, Vinka Fabris Stančec i Urban Jerman - violine, Asja Frank Perčić i Dagmar Korbar - viole te Lea Sušanj Lujo i Dora Kuzmin Maković - violončela.

  Solist na recorderu (maloj uzdužnoj flauti) Stjepan Nodilo potvrdio je svoje sjajne sviračke vještine u Telemannovoj Uvertiri-suiti u a-molu za blok-flautu, gudače i continuo, TWV 55a2, dok je pod vodstvom čembalista Aapa Häkkinena Hrvatski barokni ansambl poletno i tonski lijepo odsvirao Telemannov Concerto polonaise u G-duru, TWV 43 G7. Händelov motet Silete venti sa sopranisticom Anabelom Barić i na ovome je koncertu oduševio publiku, pa je kao i na prethodnim koncertima izvedeni dodatak - ariju Gentle Morpheus iz Händelove opere Alceste, biranim riječima najavila Laura Vadjon, posvetivši ga nedavno preminulom sjajnom glazbeniku Oliveru Dragojeviću, čije je posljednje počivalište u Veloj Luci.
  Program:


  Georg Philipp Telemann: Concerto polonois u G-duru, TWV 43:G7
  Georg Philipp Telemann: Ouverture-Suite u a-molu za blok flautu, gudače i continuo,TWV 55:a2-; Ouverture, Les Plaisirs, Air à l’Italien, Menuet I & II. Réjouissance, Passepied I & II, Polonaise
  Georg Friedrich Handel: Motet “Silete venti” HWV 242, za sopran, obou, gudače i continuo; Symphonia & Recitative: Silete; Aria: Dulcis amor; Recitative: O fortuna anima
  Aria: Date serta


  © Snježana Miklaušić-Ćeran, KLASIKA.hr, 15. listopada 2018.

Piše:

Snježana
Miklaušić-Ćeran

kritike

...zabilježili smo