Složene ritamske kombinacije

7. Korčulanski barokni festival, koncerti Venetian Graces i Concerto pastoral • Koncert pod naslovom Venetian Graces uronio je u utorak, 11. rujna publiku u dvorištu palače Arneri u gradu Korčuli u ozračje instrumentalne glazbe 17. stoljeća u Veneciji i nekim drugim istaknutim tadašnjim glazbenim središtima. Većina izvedenih skladbi tiskana je u Veneciji, kolijevci glazbenoga tiskarstva. U četveročlanom ansamblu Canzona iz Velike Britanije svirali su umjetnička voditeljica Theresa Crudle (violina i kornet), Rebecca Miles (violina i blok-flauta), Emily White (violina i trombon) i Alastair Ross (čembalo). Za program su odabrali skladbe ranoga baroka, razdoblja u kojem je i instrumentalna melodija počivala na deklamaciji teksta, pa su cijenjeni bili instrumenti koji su bili najbliži ljudskome glasu.

   U to vrijeme nisu još bili strogo postavljeni odnosi pojedinih skupina orkestralnih glazbala (sve do posljednjih opera Claudija Monteverdija s početka 40-ih godina 17. stoljeća), što je omogućilo povezivanje instrumenata različitih tonskih boja i opsega. Uvodna skladba Sonata con tre violini Giovannija Gabrielija (1554/1557-1612) podsjetila je na majstora venecijanskoga dvozbornog stila i autora prve skladbe s upisanom dinamikom. U nastavku su izvedene Canzon sesta a due, canto e basso iz prve knjige canzona Girolama Frescobaldija (1583-1643), Sonata terza za violinu ili kornet i Sonata 16 za tri violine Giovannija Battiste Fontane ((1589-1630), O quam tu pulchra es Alessandra Grandija (1590-1630), Druga sonata za sopran solo i Prva sonata za dva soprana Darija Castella (1590-1658), Sonata na (temu) Fuggi dolente Biaggia Marinija (1594-1663), Sedma tokata Michelangela Rossija (1601/1602-1656), Trea canzona i Deveta canzona za dvije violine i flautu Giovannija Picchija (1571-1643) i Canzona La loda za dvije violine Tarquinija Merule (1595-1663).  Posljednje dvije skladbe 10. capriccio za tri korneta (violine) i 26. capriccio za tri korneta njemačkog skladatelja Johanna Vierdancka svjedoče o velikom utjecaju talijanskih skladatelja na suvremenike u drugim europskim zemljama. Raznovrstan i zanimljiv odabir skladbi potvrdio je iznimnu vrsnoću sviranja i muzikalnost ansambla Canzona.

  Tri večeri za redom sviralo je dvoje glazbenika iz Danske: Poul Høxbro (galoubet, flageolet, tamburin) i Bolette Roed (blok-flauta). Program sastavljen od više skladbi tzv. ozbiljnog i zabavnog karaktera, nastalih u rasponu od četiri stoljeća (14. do 18.), naslovljen Concerto pastoral, predstavljen je u četvrtak, 13. rujna u Crkvi Gospe od Škoja na otočiću Vrniku (nasuprot mjestu Lumbarda na otoku Korčuli), u petak, 14. rujna u Župnoj crkvi Gospe od Sniga u mjestu Pupnat na otoku Korčuli te u subotu, 15. rujna u crkvi Anuncijata u Orebiću na poluotoku Pelješcu.  Prva skladba Druga pastorala za dvije flaute i tamburin Josepha Bodina de Boismortiera dala je naslov i odredila temeljni, pastoralni, idilični ugođaj večeri, koji je solist Poul Høxbro pokušao i riječima dočarati. Izvedeni su za isti sastav, pisani su tradicijski plesovi iz zbirke The English Dancing Master (17. stoljeće), estampide – plesovi iz rukopisa iz Francuske (1300), Peta suita Esprita Philippea Chédevillea (1696-1762) i ples Bransles iz renesansne zbirke Livrs de Danceries Pierrea Attaignanta (1494-1552). Prva suita iz zbirke Recueil de Pieces Michela Blaveta pisana je za dvije flaute, a virtuozne Varijacije Les Folies d'Espagne Marina Maraisa izvela je Bolette Roed. Dansku glazbu predstavili su umjetnici s tri plesa iz Violinske knjige braće Bast (objavljena 1763/1764). Svirajući istodobno samo lijevom rukom recorder i desnom tamburin (u nekim skladbama triangl i kastanjete), Poul Høxbro postigao je jednako izbrušenu intonaciju kao da recorder svira s obje ruke.

  Glazbenici su vješto svladavali tehničke zahtjeve, osobito u složenim ritamskim kombinacijama i brzim tempima, odsviravši s užitkom i muzikalno odabrani program obojen zvukom blok-flauti različitih raspona.  Program:
  Giovanni Gabrieli: Sonata con tre violini
  Girolamo Frescobaldi: Canzon sesta a due, canto e basso
  Giovanni Batista Fontana: Sonata Terza
  Alessandro Grandi: O quam tu pulchra es
  Dario Castello: Sonata seconda a sopran solo, Prima sonata a due soprani
  Giovanni Batista Fontana: Sonata 16 a tre violini
  Biagio Marini: Sonata sopra “Fuggi dolente”, Sonata Terza per tre violini, Passacalio à 4
  Michelangelo Rossi: Toccata Settima
  Giovanni Picchi: Canzon Terza, Canzon nona per doi violini e flauto
  Tarquinio Merula: Canzone “La Loda” à 2 violini, Chiaccona – Canzone a 2 violini
  Johann Vierdanck: Capriccio 10 a tre cornetti o violini; Capriccio 26 a tre cornetti


  Joseph Bodin de Boismortier: II’e Pastorale
  Michel Blavet: Recueil de Pieces
  Marin Marais: “Les Folies d’Espagne”
  Esprit Philippe Chédeville: 5. Suite
  Pierre Attaingnant:: Livrs de Danceries

  © Snježana Miklaušić-Ćeran, KLASIKA.hr, 12. studeni 2018.

Piše:

Snježana
Miklaušić-Ćeran

kritike

...zabilježili smo