Povijesno osviješteno

48. Varaždinske barokne večeri, 21. rujna – 3. listopada 2018., koncerti 23. – 25. rujna 2018. • Ovogodišnje proširenje programa 48. Varaždinskih baroknih večeri (VBV), koje je javnosti predstavljeno pod geslom Total baroque, zadivljujućom je opširnošću i raznovrsnošću događanja - i to ne samo u Varaždinu nego i u mnogim drugim gradovima na području Varaždinske i okolnih županija, do izuzetno velikih razmjera obogatilo dvotjednu manifestaciju, a činjenica da je prvi put država-partner bila jedna daleka azijska država - Japan, unijela je sasvim nove tonove i neslućenu živost u cjelokupna događanja.

  Koncerti u Varaždinu održani su tradicionalno u prelijepim gradskim sakralnim i svjetovnim prostorima, u varaždinskoj Katedrali i drugim gradskim crkvama - Uršulinskoj, Franjevačkoj i u Crkvi sv. Nikole, kao i u Palači Sermage i Dvorcu Trakošćan, a osobitom pozornošću ih je pratio i Festivalski žiri koji prema uvriježenoj praksi dodjeljuje dvije nagrade - Nagradu Ivan Lukačić za muzikološku obradbu hrvatske glazbene baštine i za izvođački domet ansambla, te Nagradu Jurica Murai za najbolju interpretaciju.

  Svakovečernja glazbena slavlja okupila su umjetnike koji muziciraju uglavnom na replikama autentičnih glazbala, koji se dakle posvećuju povijesno osviještenom interpretiranju baroknog repertoara a koji su bili predstavnici Hrvatske i Japana, a bio je uključen i nastup izraelskog ansambla Naya s kontratenoromm Yanivom o'Orom, vrhunskih svjetskih interpreta renesansne i barokne glazbe koji su već gostovali na VBV i bili dobitnici Festivalske nagrade.  Od hrvatskih su ansambala posebno oduševljenje izazvali Varaždinski komorni orkestar sa solisticom na violini i umjetničkom voditeljicom programa Laticom Honda Rosenberg, koji su 23. rujna u Crkvi sv. Nikole izveli djela Pietra Antonija Locatellija i Georga Philippa Telemanna, te vokalna grupa koja se predstavlja kao Projekt Lazarus a koja je s japanskim gambistom Hidemijem Suzukijem i solistima Orchestra Libera Classica 24. rujna u Franjevačkoj crkvi predstavila prve suvremene izvedbe skladbi Francesca Sponge Uspera.   Zahvaljujući znanju i iskustvu u radu s transkripcijama barokne glazbe prof. dr. sc. Ennija Stipčevića i njegova u vrijeme nastanka obradbi još studenta Darija Poljaka - u međuvremenu diplomiranog muzikologa i suradnika na Trećem programu Hrvatskog radija, dobivene su vrijedne partiture djela iz pera istarskog majstora koji je djelovao u Veneciji. Te je partiture tiskom objavio Muzički informativni centar u Zagrebu. Izvedbe su u glavnini postigle zahvaljujuće domete i pjevači okupljeni u Projektu Lazarus - ansamblu utemeljenom 2013. godine, čiji je začetnik i osnivač bas Robert Palić a cilj grupe istraživanje, revitalizacija, promocija i prezentiranje hrvatske glazbene baštine, zajedno s japanskim instrumentalistima na violini, violi, violončelu, lutnji i čembalu osigurali su muzikolozima Stipčeviću i Poljaku Nagradu Ivan Lukačić, koju VBV dodjeljuju u znak priznanja za otkrivanje i obradbe djela hrvatskih majstora.  Suradnja hrvatskih i japanskih glazbenika ostvarena je i na nastupu Hrvatskog baroknog ansambla 25. rujna u Crkvi sv. Nikole, na kojemu je utemeljiteljica prvog hrvatskog orkestra specijaliziranog za izvođenje barokne glazbe - violinistica Laura Vadjon, svoje vrsno umijeće sviranja na baroknoj violini udružila s japanskom violinisticom Setsuko Sugita. Izvodeći skladbe B. Marinija, D. Castella, H. I. F. von Bibera, J. S.. Bacha, A. Vivaldija, G. F. Händela i C. Ph. E. Bacha osvojili su glazbenici brojno slušateljstvo i tako bogatim programom komornih djela - budući da orkestar nije bio cjelovit nego su nastupili samo njegovi članovi violončelistica Lea Sušanj Lujo, teorbist Izidor Erazem Grafenauer i čembalist Pavao Mašić,  predstavili različite barokne primjere sonata i partita. To da je japanska gošća na violini solo izvela Bachovu antologijsku orguljsku Toccatu i fugu u d-molu, BWV 565 u obradbi svojeg uzora - talijanskog violinista Enrica Onofrija, bio je svakako dokaz njezina virtuoziteta i odlične kondicije. Pa ipak, svođenje bogatog orguljskog zvuka na zvučanje violine solo moguće je shvatiti kao osiromašenje, pa onda i odbiti takvo prezentiranje majstorske orguljske skladbe leipziškog kantora.

  Nažalost je nastup sopranistice Chiyomi Yamada, blokflautista Waltera van Hauwea i lutnjista Toyohika Satoha održan 26. rujna u Crkvi sv. Nikole, zbog krajnje slabih pjevačkih sposobnosti japanske sopranistice, bio više iritantan negoli ugodan, te glazbu iz Nizozemske 17. stoljeća i djela Toyohika Satoha, kao primjere japanskih tradicionalnih pjesama koje  lutnjist očito kontinuirano obrađuje, nije bilo moguće doživjeti kao nešto zanimljivo. U svakom slučaju, selektor programa Davor Bobić kao umjetnički ravnatelj VBV očito nije dovoljno provjerio što mu se nudi, jer je prema samozadovoljnom nastupu pjevačice i usrdnoj pratnji instrumentalista bilo teško pretpostaviti da je riječ o trenutnoj indisponiranosti.   Program:

  Pietro Antonio Locatelli: Introduzione teatrale op.4 no.5
  Koncert za violinu u D-duru Il laberinto armonico op.3 no.12
  Uvertira u fis-molu, TWV 55:fis1, Tafelmusik 10
  Georg Philipp Telemann: Uvertira-suita, TWV 55:G10
  Francesco Sponga Usper: Messa concertata del secondo tuono a 5
  Ave Maria, motet za šest glasova i basso continuo
  Biago Marini: Sonata sopra La Monica op.8, za dvije violine i basso continuo
  Dario Castello: Sonate concertate in stil moderno
  Heinrich Ignaz Franz von Biber: Harmonia artificioso-ariosa
  Johann Sebastian Bach: Toccata i fuga u d-molu, BWV 565
  Antonio Vivaldi: Sonata u F-duru, RV 68
  George Friedrich Händel: Trio Sonata op.2 no.6 u G-duru, HWV 391
  Carl Philipp Emanuel Bach: Sonata Sanguineus et Melancholicus u c-molu, H.579

  © Zdenka Weber, KLASIKA.hr, 5. studeni 2018.

Piše:

Zdenka
Weber

kritike

...zabilježili smo