Snažni kontrasti i vedra gestika

Koncert Hrvatskog baroknog ansambla, Francesco Geminijani Začarana šuma, Alessandro Tampieri, violina, HGZ, 26. svibnja 2019. • Hrvatski barokni ansambl ozbiljno se priprema za jubilarnu 20. godišnjicu od osnivanja. Ili, kako je naglasila voditeljica Laura Vadjon, svoju rekapitulaciju djelovanja. Jer, na početku pustolovine prije dvadeset godina nije se točno znalo u što se upušta u gustišu povijesno obaviještenih interpreta na svjetskoj sceni. Danas je već drukčija priča, pa je Ansambl respektiran u svom okružju na svim stranama.  Korak po korak nabavljala su se glazbala i svladavale tehnike sviranja, proučavale i primjenjivale povijesne prakse.

  Na svom posljednjem koncertu u ovoj sezoni Hrvatski barokni ansambl i njegovi mladi članovi vođeni su još jednim gostom iskusnim u toj vrsti suočavanja s izvedbenim praksama baroka. Bio je to violinist Alessandro Tampieri, koji je i osmislio program La foresta incantata - Začarana šuma. A sve nazvano prema dvije suite na francuski način Francesca Geminianija, koji je na europskim dvorovima sve do Engleske, Škotske, Francuske pa i Irske pronosio talijanski stil i talijanske skladatelje. No, Tampieri je priču o Začaranoj šumi počeo od njezinih zasada, još od Händelove Uvertire iz opere Rinaldo.

  Putevima centralnog lika koncerta, putujućeg Francesca Geminijanija i utjecajima talijanske glazbe, Ansambl je vrlo pomno donio i u Trio sonati za dvije violine i basso continuo u D-duru Jamesa Oswalda, čiji se stavci temelje na škotskim melodijama na vrlo šarmantan, jednostavan i danas blizak način popularne glazbe. Škotske narodske pjesme utjecale su i na Geminijanija, pa i on piše Trio sonatu za dvije violine i basso continuo u F-duru. Vodećem Tampieriju ravnopravno se pridružila Laura Vadjon u dijalogu s vrlo živahnim pa i osebujnim bassom continuom.  Iz cijele posvete koncerta Francescu Geminijaniju  i njegovim prosvjetiteljskim kracima koji sežu do Britanskog otočja i Irske, iskakao je izbor izvedbe Vivaldijeva Koncerta za violinu i gudače u e-molu. Odavno ga se nije moglo čuti uživo. Štoviše, ni redoviti dugogodišnji posjetitelji nisu se mogli sa sigurnošću sjetiti izvedbe upravo tog koncerta, premda dio njegove ostavštine, poput Godišnjih doba, ne silazi s repertoara u svim mogućim i nemogućim inačicama. Alessandro Tampieri predano je sa svim svojim znalaštvom predstavio Vivaldijev Koncert u e-molu. Izbjegao je toliko eksploatirano isticanje virtuoziteta, prikalanjajući se sadržajnosti djela i njegovoj slojevitosti. I tako je završio prvi dio večeri vrlo opsežnog koncerta koji je graničio sa zamorom, premda bi bilo teško reći da je na tom izvođački savjesnom putovanju bilo moguće bilo što preskočiti.

  I napokon se u drugom dijelu večeri krenulo putevima i puteljcima razotkrivanja Geminianijeve Začarane šume po kojoj je koncert i nazvan. Učinilo se to na vedar i živ način, u gestici, kontrastima i snažnim, toliko karakterističnim afektima. Osobito se to očitovalo u izvedbi drugog dijela šetnje šumom. Začarana šuma zamišljena je kao tada vrlo popularan, otmjen i lagašan balet-pantomima za Palaču Tuileries u Parizu, kojom je kasnije i Musorgski bio očaran u jednom stavku svojih Slika s izložbe. Izvedba Geminijanijeve Začarane šume kao da je pozivala na karakternu i koketnu glumu i uređeni ples jasno zadanih koordinata. Lijepa večer kao najava jubilarne, 20. obljetnice postojanja ansambla koji se trajno utkao u koncertni život grada.

  Program:
  Händel:
  Uvertire iz opere Rinaldo
  Jamesa Oswalda: Trio sonata za dvije violine i basso continuo u D-duru
  Francesco Geminijani: Trio sonata za dvije violine i basso continuo u F-duru
  Vivaldi: Koncert za violinu i gudače u e-molu
  Francesco Geminijani: La Foresta Incantata

  © Maja Stanetti, KLASIKA.hr, 18. lipnja 2019.

Piše:

Maja
Stanetti

kritike