U lirskom raspoloženju

Koncert Varaždinskoga komornog orkestra i gitarista Srđana Bulata • Tijekom moga putovanja u Varaždin na koncert Varaždinskoga komornog orkestra u nedjelju, 9. veljače ove godine objavljena je vijest o smrti maestra Vladimira Kranjčevića. Odlazak velikog prijatelja varaždinskih glazbenika i jednog od utemeljitelja profiliranog baroknog festivala Varaždinske barokne večeri s nekoliko je prigodnih riječi prije početka koncerta popratio violončelist Krešimir Lazar. Gost Varaždinskoga komornog orkestra bio je gitarist Srđan Bulat, a po završetku koncerta gotovo se mogao steći dojam da su ranije odabrane skladbe bile sadržajno primjerene uspomeni na toga dana preminulog maestra Kranjčevića.

  Već prva skladba Nokturno za gudače u H-duru, op. 40 Antonina Dvořaka (1841-1904) uvela je publiku u svijet mirnog sazvučja gudača i sjetnog, lirskog ugođaja. Skladatelj je taj nokturno zamislio kao polagani stavak (Andante religioso) svog četvrtog Gudačkoga kvarteta u e-molu u kojem dominira mirna, neprekinuta melodijska linija iznad pratnje i ležećeg basa. Pokazujući u mladosti izrazitu nadarenost za glazbu, tijekom studija skladao je ruski skladatelj Aleksandar Skrjabin (1872-1915) diptih Andante (1988.) i Scherzo (1889.) poštujući stroge harmonijske odnose kao potporu dopadljivim melodijama. Njemački skladatelj Max Reger (1873-1916) skladao je na završetku studija (1898.) Lirski andante, WoO III/7, a poznat je u tri inačice – za klavir, za orgulje i za gudački orkestar. Polagani tempo i smireni ugođaj obilježja su ove skladbe klasično oblikovane s istaknutom melodijom i harmonijskom pratnjom.  Gitarist Srđan Bulat nastupio je kao solist u dvije skladbe, i to na završetku prvoga dijela u Koncertantnom stavku za gitaru i gudače Adalberta Markovića (1929-2010) i u Serenadi za gitaru i gudače sir Malcolma Arnolda (1921-2006). Markovićev Koncertantni stavak iz 2003. praizveden je godinu dana kasnije u Dubrovniku na koncertu kojim je skladatelj obilježio 75. rođendan i 50. obljetnicu djelovanja. Skladba se formalno može odrediti kao fantazija raščlanjena u nekoliko sadržajno različitih cjelina, s jasnim dijalogom solističkog instrumenta i ansambla. Tematska građa počiva na slobodnijim harmonijskim vezama. Slično je koncipirana i Serenada engleskoga skladatelja sir Malcolma Arnolda (skladana 1955. za slavnoga gitarista Juliana Breama) u kojoj dva brža odlomka uokviruju srednji polagani dio.

  Posljednja skladba koncerta bila je Serenada za gudački orkestar, op. 12 Victora Herberta (1859-1924). Ovaj američki skladatelj, violončelist i dirigent rodom iz Irske školovao se u Njemačkoj, a njegov opus većim je dijelom posvećen vokalno-scenskim glazbenim vrstama. U Serenadi (praizvedenoj u New Yorku 1888. godine) slijedio je već dobro poznate uzore europskih kasno-romantičara Petra Iljiča Čajkovskog (1840-1893) i Edvarda Griega (1843-1907) koristeći besprijekorno sva znanja instrumentacije tijekom pet stavaka maštovite tematske građe i uzorno postavljenih harmonija, što se osobito istaknulo u srednjem stavku Liebes-Szene (Ljubavna scena).

  Lirski ugođaj skladbi prenio je publiku tijekom čitavoga koncerta u odmjereno, pomalo sjetno raspoloženje iz kojega su tempom, ritmičkom figuracijom i intenzivnijom dinamikom iskorak činili brzi stavci ili dijelovi jednostavačnih skladbi. Kako u samostalnim nastupima tako i u dvije skladbe sa solistom Srđanom Bulatom, pokazala se prije svega uigranost svih članova Varaždinskoga komornog orkestra, koji je vodila koncertna majstorica Ivana Penić Defar. U lirskim, pijevnim dijelovima kao i u brzim stavcima imponirala je sigurna intonacija, veliki lijepi ton orkestra koji je uspostavio izvrsne dinamičke proporcije u odnosu na gitaru. Srđan Bulat pridružio je i ovom prilikom još jedan uspješan nastup dosadašnjima u svojoj bogatoj koncertantnoj karijeri, ne propustivši otkriti i pomno izraditi sve tehničko-interpretativne detalje dviju skladbi koje su doista rijetko na rasporedima koncerata u Hrvatskoj.

  Program:
  Antonín Dvořák:
   Nokturno za gudače u H-duru, Op. 40
  Aleksandr Skrjabin: Andante i Scherzo za gudače
  Max Reger: Lirski andante za gudače, Wo0 III/7
  A. Marković: Koncertni stavak za gitaru i gudače
  M. Arnold: Serenada za gitaru i gudače (1955.)
  Victor Herbert: Serenada za gudački orkestar, Op. 12

  © Snježana Miklaušić-Ćeran, KLASIKA.hr, 27. ožujka 2020.

Piše:

Snježana
Miklaušić-Ćeran

kritike