Uigrano sviranje i uspješna izvedba mlade sopranistice

Koncert Hrvatskog baroknog ansambla Early Music Day - Rođendanska čestitka Johannu Sebastianu Bachu, Hrvatski glazbeni zavod, 21. ožujka 2021.

 • Hrvatski barokni ansambl

  Koncert pod naslovom Early Music Day. Happy Birthday Johann Sebastian Bach! priredio je Hrvatski barokni ansambl na prvi dan proljeća, u nedjelju, 21. ožujka 2021. Kao i mnogi drugi glazbenici u svijetu, i članovi Hrvatskoga baroknog ansambla pridružuju se proslavi rođendana jednog od najvećih skladatelja ne samo baroknog razdoblja nego i povijesti europske glazbe. Na programu koncerta našle su se samo skladbe Johanna Sebastiana Bacha (1685-1750) i to izvorne i u obradi za komorni gudački sastav. Hrvatski barokni ansambl nastupio je u manjem sastavu: violine Laura Vadjon (ujedno i umjetnička voditeljica koncerta), Helga Korbar i Tanja Tortić; viole Lucija Brnadić, Hiwote Tadesse i Asja Frank Perčić; violončela Dora Kuzmin Maković, Iva Ilakovac i Janko Franković; truba Krešimir Fabijanić te stalni čembalist Pavao Mašić. Gosti ansambla bili su Mauro Colantonio na violi da gamba i Domen Marinčič na violi da gamba i violoneu te sopranistica Nikolina Hrkać. Mauro Colantonio nastupio je u veljači na koncertu Hrvatskoga baroknog ansambla, a ovom prigodom predstavio se i kao autor obrada (transkripcija) za gudački ansambl Bachovih koralnih preludija pisanih izvorno za orgulje.

  Koncert je počeo Brandenburškim koncertom br. 3 u G-duru, BWV 1048 u čijoj su izvedbi bili zastupljeni sljedeći instrumenti: tri violine, tri viole, tri violončela, violone (preteča kontrabasa) i dakako, čembalo. Ovaj trostavačni koncert osmislio je Bach kao dva okvirna brža stavka (prvi bez oznake tempa, treći Allegro) dok je drugi stavak Adagio sveden na samo nekoliko taktova kadence – poveznice rubnih stavaka. Slijedila su dva koralna preludija Liebster Jesu, wir sind hier, BWV 731 i In Dir ist Freude, BWV 615 u obradi Maura Colantonija za violinu (Laura Vadjon), violončelo (Dora Kuzmin Maković) i dvije viole da gamba.

  Laura Vadjon, violinistica i koncertna majstoricaNikolina Hrkač, sopran

  Posljednji iz ciklusa od šest – Brandenburški koncert u B-duru, BWV 1051 predstavljen je u inačici za dvije viole (Lucija Brnadić i Hiwote Tadesse), dvije viole da gamba i basso continuo (violončelo Dora Kuzmin Maković, čembalo Pavao Mašić). Ovaj trostavačni koncert također slijedi shemu brzi-polagani-brzi stavak, gdje je prvi opet bez oznake opusa, treći nosi oznaku Allegro, a u polaganom Adagio ma non tanto dvije viole i violončelo ispjevavaju svoje melodije iznad diskretne harmonijske podloge čembala. U nastavku su izvedene još tri transkripcije Bachovih orguljskih koralnih preludija: Allein Got tin der Höh' sei Ehr', BWV 662, Herr Gott, nun schleuss den Himmel auf, BWV 617 i In dulci jubilo, BWV 608. Svečarski, slavljenički ugođaj dala je završetku koncerta Kantata Jauchzet Gott in allen Landen, BWV 51 u kojoj je nastupila sopranistica Nikolina Hrkać uz instrumentalni sastav: Laura Vadjon i Helga Korbar (violine), Hiwote Tadesse (viola), Dora Kuzmin Maković (violončelo), Mauro Colantonio (viola da gamba), Domen Marinčič (violone), Krešimir Fabijanić (truba) i Pavao Mašić (čembalo). Kantata ima pet dijelova: ariju, recitativ, ariju, koral i virtuoznu ariju Alleluja, pravu glazbenu rođendansku čestitku čiji je ugođaj ostvaren brojnim ukrasima i koloraturama te sjajnim zvukom trube.

  Hrvatski barokni ansambl

  Pravi pristup interpretaciji barokne glazbe prepoznatljiv je na koncertima Hrvatskoga baroknog ansambla i njihovih gostiju. Rođendanski glazbeni dar Johannu Sebastianu Bachu okupio je niz vrsnih solista na pojedinim instrumentima, čije je suglasno i uigrano sviranje publici približilo skladbe na autentičan, stilski primjeren i dopadljiv način. Ležerno i tečno sviranje i pjevanje (u kantati) kao podlogu je imalo preciznu intonaciju kako u polaganim tako i u brzim tempima, što je omogućilo besprijekorno vođenje melodijskih linija i ritamskih kombinacija u velikom rasponu dinamičkih stupnjeva.

  Hrvatski barokni ansambl

  Osobito zanimljivo zazvučale su obrade Bachovih korala u kojima su se isticale viole da gamba, a tonski lijepo i moćno zazvučale su dvije viole u Brandenburškom koncertu br. 6 u B-duru, BWV 1051. Čembalo je na ovom koncertu imalo malo skromniju ulogu, no sigurni Pavao Mašić u svakom je trenutku izvedbe bio pouzdan oslonac ansamblu. Iznimno zahtjevnu pjevačku dionicu u kantati otpjevala je sopranistica Nikolina Hrkać, čiji se intonativno pouzdan, gibak, svijetao i svjež glas pokazao pravim izborom za Bachovu kantatu. Bio je to još jedan uspjeli koncert Hrvatskoga baroknog ansambla, treći u 21. koncertnoj sezoni.

  © Snježana Miklaušić-Ćeran, KLASIKA.hr, 5. svibnja 2021.

  Hrvatski barokni ansambl
  Lara Vadjon, violina i koncertna majstorica
  Nikolina Hrkač, sopran
  Krešimir Fabijanić, truba

  Program:

  Johann Sebastian Bach

  Brandenburški koncert br. 3 u G-duru, BWV 1048
  Liebster Jesu, wir sind hier, BWV 731
  In dir ist Freude, BWV 615*

  Brandenburški koncert br. 6 u B-duru, BWV 1051

  Allein Gott in der Höh' sei Ehr', BWV 662*
  Herr Gott, nun schleuss den Himmel auf, BWV 617*
  In dulci jubilo, BWV 608*

  Cantata Jauchzet Gott in allen Landen, BWV 51
  Arija: Jauchzet Gott in allen Landen
  Recitativ: Wir beten zu dem Tempel an
  Arija: Höchster, mache deine Güte
  Koral: Sei Lob und Preis mit Ehren
  Arija: Alleluja

Piše:

Snježana
Miklaušić-Ćeran

kritike