Nagrada je došla u prave ruke

54. tribina Darko Lukić; Svečana dodjela nagrada i koncert trombonista Mate Đuzela i pijanista Marijana Đuzela, Hrvatski glazbeni zavod, 17. svibnja 2021.

 • Trio Eusebius

  Nakon neizvjesne sezone u kojoj je završila 53. tribina Darko Lukić, ni naredna sezona nije pošteđena dramatičnih okolnosti. Pandemija korone i potresi u Zagrebu i Banovini poremetili su sva zbivanja u hrvatskoj kulturi. Tako ni Tribina Darko Lukić nije pošteđena premještanja termina, no unatoč tome sezona 2020/21 privedena je kraju s deset natjecateljskih koncerata u Maloj dvorani Hrvatskog glazbenog zavoda i završnim koncertom 17. svibnja u Velikoj dvorani, na kojem su uručena priznanja onima koje je stručni žiri ocijenio kao najuspješnije natjecatelje 54. tribine, uz nastup laureata 53. tribine.

  Predsjednik žirija – prof. Emin Armano (uz kojeg su ostali članovi Zlatko Foglar, Višnja Požgaj, Tamara Jurkić Sviben, Filip Fak, Goran Bakrač, Nikola Fabijanić i Frano Đurović) nakon uvoda je objavio rezultate i čestitao dobitnicima priznanja. Glavnu nagradu Darko Lukić osvojio je Trio Eusebius u sastavu Eva Šulić, violina, Tonka Javorović, violončelo i David Vuković, klavir, koji je na svojem koncertu 1. ožujka izveo djela Petra Bergama, Franza Schuberta, Ive Mačeka i Dmitrija Šostakoviča. Ovaj reprezentativan komorni sastav osnovan je 2017. na Muzičkoj akademiji u Zagrebu pod mentorstvom prof. Pavla Zajceva, a trijumfirao je između ostalog na 16. Međunarodnom natjecanju mladih glazbenih umjetnika Ferdo Livadić u Samoboru i na 8. hrvatskom natjecanju mladih glazbenih umjetnika Papandopulo u Zagrebu. Prema jednoglasnoj ocijeni žirija pohvaljena je njihova mladenačka poletnost i sugestivno zajedničko muziciranje.

  Vita Vukov, glasovirZrinka Ivančić Cikojević, glasovir

  Diplomu Darko Lukić dobila je pijanistica Vita Vukov za vrlo zahtjevan program skladbi Johanna Sebastiana Bacha, Wolfanga Amadeusa Mozarta, Aleksandra Skrjabina, Richarda Wagnera, Franza Liszta, Frederica Chopina, Clauda Debussyja, Sergeja Rahmanjinova, Györgyja Ligetija i Ive Josipovića. Zagrebačka umjetnica, rođena 1991., završila je studij klavira 2017. na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u razredu Rubena Dalibaltajana. Dobitnica je niza hrvatskih i međunarodnih nagrada na raznima natjecanjima, a žiri Tribine je jednoglasnom odlukom pozitivno ocijenio njezin nastup za pouzdanu koncentraciju, sugestivnu kontrolu klavirskoga zvuka i tehničku sigurnost.

  Nagradu za najbolju umjetničku suradnju dobila je pijanistica Zrinka Ivančić Cikojević – umjetnička suradnica na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, za izvrsnu suradnju na koncertu flautistice Ive Primorac u izvođenju djela Clauda-Paula Taffanela, Dubravka Palanovića i Césara Francka, u kojima je podržala solisticu u svim nastojanjima da izvođenim skladbama podari životnost umjetničkih djela.

  Zagreb Brass Quintet

  Dvije posebne nagrade dodjeljuju se u ime domaćina HGZ-a i Hrvatskog društva skladatelja. Nagradu HDS-a skladatelj Frano Đurović dodijelio je Zagreb Brass Quintetu (Peter Firšt i Alen Vađunec, trublje, Ante Medvidović, horna, Mate Đuzel, trombon i Mihael Hrgar, tuba) za najbolju izvedbu skladbe hrvatskog skladatelja. Bila je to praizvedba (jedina na 53. tribini) dojmljivog Koncertnog triptiha, op.11 mladog hrvatskog skladatelja Filipa Horvata (1993.) koji je diplomirao u razredu Zlatka Tanodija na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Njegovo djelo krasi privlačna melodika i harmonija te živi ritam.

  Potpredsjednica Hrvatskog glazbenog zavoda Tamara Jurkić Sviben obrazložila je svoju odluku da se nagrada HGZ-a dodijeli Triju Eusebius, čime je potvrdila da je taj sjajan komorni sastav uz glavnu nagradu zaslužio još jednu. Naglasila je između ostalog da su Eva Šulić, Tonka Javorović i David Vuković zaslužili tu nagradu svojim profesionalnim pristupom izvođenju komorne glazbe i umjetničkim djelima koje su odabrali za svoj program. Ostvarili su to virtuoznim umijećem, disciplinom komornog slušanja i komplementarnošću zvuka s posebnom pažnjom i smislom za glazbeno-stilsku profiliranost epohe koju djelo predstavlja.

  Mate Đuzel, trombonMarijan Đuzel, glasovir

  Svečanost dodjele ovogodišnjih priznanja najboljima završio je prema tradiciji nastupom prošlogodišnjeg pobjednika Tribine. Bio je to trombonist Mate Đuzel koji je završio studij 2018. u razredu prof. Šime Vulelije na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Podsjetimo da je taj sjajan umjetnik između mnogih aktivnosti i član Zagreb Brass Quinteta, ovogodišnjeg dobitnika Nagrade HDS-a na Tribini. Uz klavirsku pratnju svog redovitog suradnika – brata Marijana Đuzela (Imotski, 1990) koji je diplomirao na zagrebačkoj Muzičkoj akademiji u  razredu prof. Đorđa Stanettija, umjetnik je potvrdio svoje kvalitete za koje je i nagrađen. Kratak ali zanimljiv program za trombon i klavir sadržavao je Koncertni stavak u es-molu Guya Ropartza, Romancu Carla Marije von Webera, Fantaziju Sigismonda Stojowskog i Sonatu Vox Gabrieli Stjepana Šuleka. Lijep ton, tehnička preciznost, izrazita melodika i dinamika te muzikalnost uz savršenu klavirsku suradnju bili su više negoli dokazom da je ta nagrada došla u prave ruke i da je žiri napravio odličan odabir.

  © Višnja Požgaj, KLASIKA.hr, 25. svibnja 2021.

  Koncert laureata 53. tribine Darko Lukić
  Mate Đuzel, trombon
  Marijan Đuzel, glasovir

  Program:

  Guy Ropartz: Koncertni stavak u es-molu, za trombon i klavir
  Carl Maria von Weber: Romanca, za trombon i klavir
  Sigismond Stojowski: Fantazija, za trombon i klavir
  Stjepan Šulek: Sonata za trombon i klavir Vox Gabrieli

Piše:

Višnja
Požgaj

kritike

...zabilježili smo