Vrhunske interpretacije barokne glazbe

3. Festival drvenih kapela Sancta Barbara, 27. lipnja – 7. srpnja 2021.: Ansambl Ars longa, Talijani u gostima, Velika Gorica, 30. lipnja 2021. • Na drugi koncert ovogodišnjega Trećeg festivala drvenih kapela Sancta Barbara uputila se publika u srijedu, 30. lipnja 2021. u drvenu Kapelu Ranjenog Isusa u Velikoj Gorici. Ta osamljena stara crkvica nalazi se u Pleškome polju u Aveniji Ivana Pavla II, u neposrednoj blizini nekadašnje zračne luke Pleso. Drvena kapela jedinstvene ljepote je i u blizini nove Zračne luke Franjo Tuđman, s koje su se povremeno čuli zvuci avionskih motora podsjećajući posjetitelje da su ljudi zahvaljujući tehnološkim postignućima nezaustavljivo mijenjali krajolike, prepuštajući stare građevine zaboravu ili čak propadanju. Spominje se da je Kapelu Ranjenog Isusa podigla i opremila 1758. godine Rozalija Plepelić, udovica plemića Ladislava Plepelića, a njen današnji izgled datira iz 1896., ispisane na pročelju. Građevinski stručnjaci zaključili su da bi prema načinu gradnje i obrade drvenih greda te tipu unutarnjeg uređenja i likovnog rješenja podatak o godini mogao odgovarati godini gradnje ove 125 godina stare kapele.

  Koncert u Kapeli Ranjenog Isusa priredio je Ansambl Ars longa, u kojem su profesionalni glazbenici nastojali povezati „(...) ljubav prema komornom muziciranju s ljubavlju prema glazbi 18. stoljeća – jednog od najbogatijih i najraznolikijih u povijesti glazbe (...)“, stoji u programskoj knjižici. Njegovi su članovi Monika Cerovčec (sopran), Ana Benić (flauta), Stjepan Nodilo (blok-flauta, oboa), Lea Sušanj Lujo (violončelo) i Linda Mravunac Fabijanić (čembalo). Svi ovi glazbenici imaju bogato iskustvo u interpretaciji barokne glazbe u okviru nekih drugih komornih sastava u Hrvatskoj, pa su se mogli upustiti u zajednički projekt.

  Program koncerta pod nazivom Talijani u gostima osmislila je Lea Sušanj Lujo. Već od 15. stoljeća, od vremena nizozemskih polifoničara, europsku glazbenu kulturu karakterizira jedinstveni stil zahvaljujući činjenici da su skladatelji putovali i prenosili vlastita iskustva i znanja, ali i osluškivali glazbeni izričaj krajeva u koje su dolazili i usvajali nešto od tamošnje baštine. Skladatelji čije su skladbe izvedene na koncertu 30. lipnja rodom su Talijani koji su jedan ili veći dio života i djelovanja proveli u drugim zemljama, donoseći naslijeđe talijanskog baroka, povezujući ga kadikad s naslijeđem zemlje u kojoj su djelovali. Koncert su otvorile dvije jednostavačne sonate Tomasa Cecchinija (1583-1644) – Druga i Sedma. Izvorno pisane za violinu i čembalo, prve su ranobarokne instrumentalne skladbe u hrvatskoj glazbi, a čuli smo ih u inačici za blok-flautu i basso continuo (violončelo i čembalo).  Tomaso Cecchini, rođen u Veroni, proveo je u Hrvatskoj velik dio svoga života kao kapelnik stolnih crkava u Splitu (1603-1614) i u Hvaru (od 1614., gdje je i umro). U nastavku je slijedila trostavačna Sonata prima u a-molu za violončelo i čembalo Giovannija Bononcinija (1670-1747), rodom iz Modene, koji je dio života proveo u Beču i Londonu. Virtuozna dionica violončela nositelj je tematske građe. Pietro Antonio Locatelli (1695-1764), violinski virtuoz koji je usavršavao tehniku sviranja violine svoga učitelja Arcangela Corellija (1653-1713), djelovao je veći dio života u Amsterdamu. Iz njegova opusa slušali smo trostavačnu Sonatu za flautu i basso continuo u E-duru, op. 2 br. 9 u kojoj je nastupila Ana Benić (na poprečnoj flauti).

  Skladatelj i violinist Antonio Lotti (1667-1740), rodom iz Venecije, djelovao je neko vrijeme u Dresdenu. Iz njegova raznolikog opusa odabrali su članovi Ansambla Ars longa kantatu za sopran, obou i basso continuo Ti sento, o Dio bendato (Osjećam te, o Bože, povezanih očiju).

  Virtuozno pisanu za vokalnu solisticu, kantatu čine arija, recitativ, arioso i arija. I dok se za prethodne skladbe ne bi moglo reći da donose tematsku građu skladanu prema glazbi krajeva u kojima su skladatelji boravili, skladatelj, flutist i oboist Francesco Barsanti (1690-1772), rodom iz Lucce, boravio je u Edinburghu i u Londonu. U svojoj je zbirci Old Scots Tunes posegnuo za škotskom tradicijskom glazbom. U dvije skladbe, polaganoj Ettrick Banks i brzoj Pinkie House nastupila je Ana Benić (poprečna flauta), a u efektnoj završnici druge skladbe pridružio joj se na blok-flauti Stjepan Nodilo. Giovanni Benedetto Platti (1697-1763), rodom iz Padove, proveo je dio života u Bambergu i Würzburgu. Iz njegova opusa čuli smo Trio-sonatu u g-molu za obou, violončelo i čembalo. U četverostavačnoj sonati baroknog slijeda stavaka polagani-brzi-polagani-brzi povremeno su oboa i violončelo nastupali u imitaciji, čime je dionica violončela postala samostalnija, odmaknuvši se od izvođenja najdublje dionice bassa continua.  Domenico Scarlatti (1685-1757), rođen u Napulju, najveći dio života proveo je na španjolskom dvoru u Madridu. Posebno mjesto pripalo mu je u povijesti glazbe za instrumente s tipkama s opusom od 555 jednostavačnih sonata, u kojima je usavršavao tehniku sviranja. Scarlattijev Fandango u d-molu (za čembalo), nadahnut živahnim plesom u trodobnoj mjeri podrijetlom iz Andaluzije, temperamentno je odsvirala Linda Mravunac Fabijanić. U gostima u Beču kraće je vrijeme boravio i Antonio Maria Bononcini (1677-1726), mlađi brat Giovannija Bonocinija. U kantati Antonija Marije za sopran, dvije blok-flaute i basso continuo Mentre il placido sonno (Dok mirno spava) nastupili su svi članovi Ansambla Ars longa, a bis kojim su nagradili publiku odabrali su iz opere Kralj Arthur Henryja Purcella (1659-1695).

  Prema imenima članova Ansambla Ars longa moglo se naslutiti da je pred publikom koja se uputila u Kapelu Ranjenog Isusa u Velikoj Gorici izniman glazbeni događaj. To se i potvrdilo tijekom koncerta, koji su glazbenici pripremili primjereno odrednicama baroknoga stila, premostivši sve zahtjeve tehnike i interpretacije, ostvarivši glazbenu šetnju Talijana u gostima muzikalno i zanimljivo, bojeći melodijske linije različitim dinamičkim nijansama. U drvenu Kapelu Ranjenog Isusa ušla je na 80-ak minuta glazba u vrhunskoj interpretaciji, a po završetku koncerta tiha, javnosti gotovo nepoznata kapela opet će utonuti u mir, koji će sljedeće godine možda opet prekinuti neki koncert Festivala Sancta Barbara.

  © Snježana Miklaušić-Ćeran, KLASIKA.hr, 15. srpnja 2021.

  Ansambl Ars longa
  Monika Cerovčec, sopran
  Ana Benić, flauta
  Stjepan Nodilo, blok-flauta
  Lea Sušanj Lujo, violončelo
  Linda Mravunac Fabijanić, čembalo

  Program:

  Tomaso Cecchini

  Sonata Seconda
  Sonata Settima


  Giovanni Bononcini
  Sonata prima u a-molu za violončelo i basso continuo

  Pietro Antonio Locatelli
  Sonata op. 2 br. 9 u E-duru za flautu i basso continuo

  Antonio Lotti
  Ti sento, O Dio bendato – kanatata za sopran, obou i basso continuo

  Francesco Barsanti
  Iz kolekcije Old Scots Tunes

  Giovanni Benedetto Platti
  Trio sonata u g-molu za obou, violončelo i basso continuo

  Domenico Scarlatti
  Fandango u d-molu za čembalo solo

  Antonio Maria Bononcini
  Mentre il placido sonno – kantata za sopran, 2 blok-flaute i basso continuo

Piše:

Snježana
Miklaušić-Ćeran

kritike

...zabilježili smo