Ekspresivno i kvalitativno ujednačeno

Pjevački zbor Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku, Pjevački zbor Sveučilišta u Pečuhu i solisti: Carl Orff, Carmina burana, dir. Tamás Lakner, Osijek, 23. rujna 2021. • U Osijeku je 23. rujna 2021. koncertno izvedena glasovita Carmina burana Carla Orffa u zajedničkoj produkciji Sveučilišta u Pečuhu, Fakulteta za glazbu i vizualne umjetnosti i osječkog Sveučilišta J. J. Strossmayera i Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku kao   nositelja projekta CHOIR sufinanciranog putem Interreg V-A programa suradnje Mađarska – Hrvatska 2014 – 2020. U okviru projekta izvedeni su koncerti tri večeri zaredom od 23. do 25. rujna u Osijeku, Villányju i Pečuhu, a planiran je i koncert u Slavonskom Brodu na proljeće 2022. godine. Osječki je koncert ujedno bio uvod u novi festival Akademije za umjetnost i kulturu Artomania. Voditelji projekta su dr. Tamás Lakner iz Pečuha, dr. sc. Antoaneta Radočaj Jerković i dr. sc. Berislav Jerković.

  Koncertna je večer u Osijeku priređena u dvorištu novoobnovljene Stare pekare u osječkoj baroknoj jezgri Tvrđi u suradnji s Kulturnim centrom u Osijeku. Poseban ambijent i svjetlosni efekti na okolnim fasadama pridonijeli su atmosferi srednjovjekovnih zidina Benediktinskog samostana u Bavarskoj, iz kojih i potječe rukopisna zbirka pjesama Carmina burana. Orffova inspiracija srednjovjekovnim svjetovnim pjesmama i glazbena tekstura prepuna kontrastnih slojeva različitih ritamskih i melodijskih obrazaca, urodila je veličanstvenim djelom koje je ostalo repertoarno preko osamdeset godina, čak i u uvjetima eklektičnog glazbenog ukusa suvremene publike. U nizanju pjesama koje kritiziraju društvo, srednjovjekovnu crkvu i državu iz pera odbjeglih studenata, putujućih pjesnika i glazbenika na marginama društvenog feudalnog sustava, što je nekoć oduševilo i inspiriralo Orffa za skladanje opsežne kantate, nije teško pronaći i suvremene poveznice sa stanjem duhovnosti i životnih vrednota.

  Koncert Carmine burane u Osijeku izveden je udruženim snagama dvaju zborova nagrađivanih brojnim državnim i međunarodnim priznanjima: zbora Sveučilišta u Pečuhu i Akademskog pjevačkog zbora Akademije u Osijeku, koje vode dvoje također visoko nagrađivanih dirigenata Tamás Lakner iz Pečuha i Antoaneta Radočaj-Jerković iz Osijeka. Izvedba je očekivano bila na visini Orffovih zamisli. Poznato je da je skladatelj postavio visoke vokalne zahtjeve za pjevače, uvrstivši u originalnu partituru čak i dječji zbor. Lakner je dirigirao izvedbom, čijoj su kvaliteti pridonijeli zborovođa Antoaneta Radočaj-Jerković, klaviristi Szabolcs Balásy i Krisztián Horváth te udaraljkaški ansambl Panonske filharmonije uz soliste Anju Papa, sopran, Stevana Karanca, tenor i Szabolcsa Bognára, bariton.

  Prohladna rano-jesenska večer tražila je od izvođača pojačane napore i u pjevanju i u sviračkim dionicama klavirista koji su se, mjestimice i čujno, borili s hladnoćom. Dirigent Lakner izvedbu je kvalitetno stručno vodio i balansirao zbor, soliste i instrumentalni ansambl u duhu scenske kantate, posebice u dijelovima naglih promjena tempa i dinamike, uz poneki nejasni signal označavanja početaka ulazaka dionica koji se mjestimice pojavljivao. Ritamsko-melodijski obrasci koji dominiraju djelom, poput ostinata, nisu predstavljali problem cjelokupnom izvođačkom aparatu jer ih je Lakner metrički precizno vodio. Ansambl instrumentalista je cijelu izvedbu podržavao dinamički nijansirano, a u samostalnim dijelovima pokazao je visoku profesionalnost jednako prekusionista, kao i klavirista.

  Zbor Sveučilišta u Pečuhu i Akademski pjevački zbor Akademije u Osijeku stilski su i interpretacijski autentično iščitali partituru, poštujući glazbenu interpunkciju dinamičkih ekstrema – od fortissima do naglih piana te naglih promjena tempa. Osjetljive unisone dijelove muški je zbor izvodio uredno, pjevački dotjerano, bez forsiranja u visinama, tek mjestimice ipak izgovorno asinkronizirano u prvom dijelu partiture. Budući da je i ozvučenje u početku još tražilo najbolji sonorni rezultat, uz faktor hladnoće zraka s kojim su se borili pjevači, ne iznenađuje otežano međusobno slušanje i usklađivanje u vanjskom prostoru koje je muški zbor sve bolje i bolje svladavao kako je izvedba odmicala prema vrhuncu i kraju. Ženski je zbor pak bio od početka do kraja izvedbe glasovno usklađen, intonacijski precizan i posebno ekspresivan u pianu i dijalogu sa solistima. Zborski tutti dijelovi bili su besprijekorni, čak za pohvalu homogeni u mješovitom zvučnom rezultatu, koji baš i nije bilo lako postići s obzirom na uvjete izvedbe, što svjedoči o visoko profesionalnom i zanatski vješto odrađenom poslu priređivanja i uvježbavanja zbora od strane zborovođe Jerković-Radočaj.

  Sopranistica Anja Papa pokazala je vještinu izvođenja virtuoznih koloratura i intonacijsku čistoću, posebno u vrlo zahtjevnom stavku iz trećega dijela CarmineDulcissime, a raniji stavak In trutina izvela je osobito osjećajno i dirljivo u prebogatoj dinamičkoj skali piano dinamike. Szabolcs Bognár, bariton, najangažiraniju je solo dionicu u kantati izveo kvalitativno ujednačeno kroz cijelo djelo, a posebice je ta ujednačenost kvalitete iznenadila u stavcima koji zahtijevaju veliki raspon glasa,  koje je izvodio s lakoćom. Ekspresivnom izvedbom istaknuo se stavak Dies, nox et omnia. Oboje su pjevača solista u dijalozima sa zborom i instrumentalnim ansamblom pokazali vještinu usklađivanja glasovnih boja, što je pridonijelo općem dojmu homogenosti zvučne slike. Tenorist Stevan Karanac je svoj solo nastup u visokom registru kontratenora izveo stilski uvjerljivo u pjesmi pečenog labuda te uspješno dočarao Orffov sarkazam u tonskom slikanju srednjovjekovne pjesme.

  Odabir izvedbe baš ovog umjetničkog djela u okviru projekta međugranične suradnje dviju država je i u simboličnom i stvarnom smislu prinos razvoju svih duhovnih i ljudskih vrijednosti na koje je zbirka iz benediktinskog samostana ukazivala još prije više od 700 godina i za svaku je pohvalu.

  © Sunčana Bašić, KLASIKA.hr, 5. listopada 2021.

  Carl Orff: Carmina burana
  Izvedeno u Osijeku, 23. rujna 2021. u dvorištu Stare pekare

  Pjevački zbor Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku 
  Antoaneta Radočaj-Jerković, zborovođa

  Pjevački zbor Sveučilišta u Pečuhu
  Tamas Lakner, zborovođa

  Udaraljkaški ansambl Panonske filharmonije

  Dirigent: Tamás Lakner

  Solisti: 
  Anja Papa, sopran
  Stevan Karanac, tenor
  Szabolcs Bognár, bariton
  Szabolcs Balásy, klavir
  Krisztián Horváth, klavir

   

Piše:

Sunčana
Bašić

kritike