Glazbeni i likovni Zusammenspiel

Cantus Ansambl: Schönberg & next generation, dir. Berislav Šipuš, solistica: Zrinka Ivančić, klavir, Mala dvorana KD Vatroslav Lisinski, Zagreb, 21. travnja 2008.

 • Peti koncert ciklusa Cantus Ansambla i njegova dirigenta Berislava Šipuša u Maloj dvorani KD Vatroslav Lisinski ostvaren je u suradnji s festivalom Samoborska glazbena jesen. Naime, Cantus Ansambl već nekoliko godina nastupa na festivalu na kojem, u prvom izvođenju novog naručenog djela hrvatskog skladatelja, sudjeluje pobjednik Međunarodnog natjecanja Ferdo Livadić iz prethodne godine.

  Na koncertu je predstavljena Fantazija za klavir i komorni ansambl Frana Đurovića u izvedbi Zrinke Ivančić – pobjednice natjecanja 2006. godine. Skladba je praizvedena u jesen prošle godine u Samoboru, a ponovljena i ovom prigodom, pažljivim pristupom partituri koja prema riječima autora „propituje odnos zvuka i tišine, solista i ansambla, zadanog i slobodnog“. Solistica Zrinka Ivančić oplemenila je skladbu širokom paletom kontrastnih tonova i pregnantnog ritma uz dvije izražajne  glasovirske kadence.

  Koncert je inače bio naslovljen Schönberg i iduće generacije. Počeo je duhovitom skladbom Die Eiserne Brigade (Željezna brigada) za klavir i gudački kvartet Arnolda Schönberga u odličnoj izvedbi Srebrenke Poljak, Ivana Novinca, Mislava i Tvrtka Pavlina i Jasena Čelfija, a izvana je odjeknula i trublja Vedrana Kocelja. Uz tog jedinog pokojnika na programu čuli smo još Uspavanku i Doinu za flautu, klarinet i gudače argentinskog Židova Osvalda Goliova s odličnim puhačima Danijem Bošnjakom i Danijelom Martinovićem, ali i vrlo apartnom violom Tvrtka Pavlina. Prilično agresivno i oštro, uz rijetke oaze ljepšega zvuka odjeknuli su Prekidani plesovi za flautu, klarinet, glasovir, violinu, violu i violončelo Talijana Bruna Mantovanija.

  Ansambl Cantus u KD Vatroslav LisinskiAnsambl Cantus prvenstveno je zaslužan za promocije djela suvremenih hrvatskih skladatelja. Ne samo za praizvedbe, nego i ponovljene izvedbe. Tako je uz već spomenutu Fantaziju Frana Đurovića na programu bila i skladba Dis Order za komorni ansambl Krešimira Seletkovića, rezidentnog skladatelja Cantusove Ljetne radionice na Visu 2004, kada je djelo nastalo i praizvedeno. U bogatom zvučnom kolopletu lijepo je odjeknula i istaknuta kadenca Igora Lešnika za vibrafonom.

  Središnjica koncerta pripala je, međutim, novoj skladbi Zlatka Tanodija pod naslovom Kiborg. zusamenspiel. Inspiracija? Kiborg sa slike Nenada Opačića. Djelo je kratka sažeta impresija s uzburkanim početkom bujnog ritma i orkestralnog sloga širokoga spektra boja, uključujući glasovir i udaraljke, što se rastapa u mračnom kontrastu s kapljicama trijangla na kraju. Bilo bi zanimljivo uz slušanje tog dojmljivog djela promatrati i odgovarajuću Opačićevu sliku kao likovni i glazbeni zusamenspiel.

  © Višnja Požgaj, KULISA.eu, 23. travnja 2008.

Piše:

Višnja
Požgaj

kritike