Pod teretom opsega

Ciklus Sfumato Zbora HRT-a: dir. Georg Grün, Muzej Mimara, 12.svibnja 2009.

  • Zbor HRTSezonu ciklusa Sfumato zaključio je 12. svibnja u Muzeju Mimara Zbor HRT-a pod ravnanjem gosta iz Njemačke, profesora Georga Grüna. Grün je studirao crkvenu glazbu, katoličku teologiju, muzikologiju i dirigiranje, predavač je zbornog dirigiranja na Državnom konzervatoriju glazbe i umjetnosti u Mannheimu, a vodi i Komorni zbor u Saarbrückenu koji je i osnovao 1990. Program je dijelom sadržavao duhovne skladbe iz opusa Bacha i Rheinbergera, te svjetovne Brahmsa i Straussa. Motet Isus, moja radost BWV 227 Johanna Sebastiana Bacha izveden je uz continuo violončelista Krešimira Lazara i čembalista Maria Penzara i uz vokalne soliste – sopranistice Ivanu Garaj Korpar i Ivanu Kladarin, altisticu Martinu Matić-Borse, tenora Stjepana Franetovića i baritona Miroslava Živkovića. Izvedba, nažalost, nije bila na visokoj razini zbog nesigurnosti, neujednačenosti glasova i preoštre misije forte tona.

    Georg GrünOstale skladbe bile su izvedene a cappella u većim ili manjim vokalnim sastavima. Komorni zbor izveo je pjesmu Večer Richarda Straussa koja – nadahnuta neimenovanom slikom – dočarava zalazak sunca i dolazak miomirisne noći. Slijedila je Misa u Es-duru op. 109 Josefa Gabriela Rheinbergera koju je izveo veliki osmeroglasni zbor od pedesetak pjevača, a na kraju je Tri svjetovne pjesme op. 42 Johannesa Brahmsa, nastale sredinom 19. stoljeća izvelo 29 biranih pjevača. Kako je Brahms bio dvadeset godina i zborni dirigent, dio svoga stvaralaštva posvetio je toj vrsti glazbe, a Svjetovne pjesme za šesteroglasni zbor s naslovima Večernja podoknica 'Čuj, tuguje flauta', Vinjeta 'Iz dubine mora' i Darthulova pogrebna pjesma 'Djevojko iz Kole' pripadaju najuspješnijima i najpopularnijima. Za te vrlo zahtjevne polifone vokalne skladbe pjevači na kraju opsežnog programa nisu imali dovoljno snage. Stoga izdvajamo uspješnu izvedbu Rheinbergerove Mise u Es-duru, reprezentativna djela za osmeroglasni zbor, koje slovi kao najljepša isključivo vokalna misa 19. stoljeća, s posvetom papi Leonu XIII.

    © Višnja Požgaj, KULISA.eu, 17. svibnja 2009.

Piše:

Višnja
Požgaj

kritike