Komorni koncerti

 • Vrhunski sjaj mladih virtuoza

  Koncertna sezona Zadarskog komornog orkestra, solisti: Srđan Bulat, gitara, Marco Graziani, violina i umjetničko vodstvo, Svečana dvorana Sveučilišta u Zadru, 19. prosinca 2011.

  Piše: Helena Novak Penga
  Marco Graziani je pun sigurnosti zablistao sjajem vrsnog, briljantnog, ali i izuzetno muzikalnog violinističkog virtuoza u Zimi i La campanelli. Solistička izvedba Srđana Bulata na gitari potvrdila je da smo pred sobom doista imali interpreta kojeg se bez mnogo pretjerivanja može nazvati svjetskim kalibrom ...pročitajte cijeli tekst...
 • Klasična glazba i smijeh

  Rotary za izvrsnost – Dobrotvorni božićni koncert, Igudesman & Joo (Aleksey Igudesman, violina, i Hyung-ki Joo, klavir), dirigent i vibrafon Andrei Pushkarev, Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije, KD Vatroslav Lisinski, 15. prosinca 2011.

  Dvojac Igudesman & Joo u biti su komičari, ujedno i izvrsni muzičari (to je njihova osnovna profesija), koji u golemoj literaturi s lakoćom pronalaze odgovarajuće fitilje i impulse za svoje skečeve. Igudesman & Joo  i vibrafonist Andrei Pushkarev koji je svojim nastupom dodatnom kvalitetom pospješio cijelu večer, nasmijati su i razvedriti publiku
  ...pročitajte cijeli tekst...
 • Hrvatska božićna priča

  Ciklus Sfumato Zbora Hrvatske radiotelevizije: Adventski koncert, Zbor i Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije i solisti, dir. Tonči Bilić Bazilika Srca Isusova, Zagreb, 17. prosinca 2011.

  Ciklus Sfumato i ovim je koncertom potvrdio svoju višegodišnju kvalitetu, visoku profesionalnu razinu, invenciju u izboru programa (dosad je u ciklusu izveden niz izrazito zanimljivih djela koja svoje mjesto ne nalaze u programima drugih ansambala ili ciklusa) i interes publike te je ponovno opravdao mjesto koje uživa na našoj koncertnoj sceni ...pročitajte cijeli tekst...
 • Usvajanje novog repertoara

  17. sezona Ciklusa koncerata Iz salona Očić: Vedrana Šimić, sopran, Ljerka Očić, orgulje, 15. prosinca 2011.

  Piše: Višnja Požgaj
  Vedrana Šimić i ovom je prigodom pokazala raskoš svojega lijepoga glasa velikog opsega i dinamičkog raspona te pokretljivost, izražajnost i unutarnju snagu interpretacije. Bila je i oprezna u dinamičkoj amplitudi, posebice u pijanu. Oprez je naime bio nužan, jer to bio njezin početak u tom fahu, ali početak koji mnogo obećava
  ...pročitajte cijeli tekst...
 • Odličan zvuk osebujnih rješenja

  Koncertna pretplata: Kad je Piazzolla sreo Bacha, Ansambl Clavimerata, solisti: Borut Zagoranski, harmonika, Mateja Murn Zorko, kontrabas, Svečana dvorana Sveučilišta u Zadru, 13. prosinca 2011.

  Piše: Helena Novak Penga
  Radoznalost u ispitivanju na prvi pogled nespojivih glazbenih terena čini se temeljnom Clavimeratinom preokupacijom, a gotovo dva sata glazbe u pregrštu poznatih glazbenih ulomaka morao je zadovoljiti i probirljiviju publiku. Uzvišena barokna sakralnost i strastvenost tanga mogu postojati jedno pored drugog
  ...pročitajte cijeli tekst...
 • Dvostruki stavak

  Pretplatnički ciklus Hrvatskog baroknog ansambla: umjetničko vodstvo: Jaap ter Linden, violončelo, Hrvatski glazbeni zavod, Zagreb, 11. prosinca 2011.

  Piše: Višnja Požgaj
  Kao solist Jaap ter Linden nije, nažalost, pokazao sav svoj potencijal, jer su njegovo tonski i stilski dobro zamišljeno i oblikovano sviranje često kvarile intonacijske nepreciznosti i iskliznuća, što se, doduše, moglo opravdati ozljedom prsta (to smo saznali nakon koncerta u kuloarima), ali se ne može oprostiti i ne primijetiti
  ...pročitajte cijeli tekst...
 • Za Foretića i ...

  Silvio Foretić 70/71 – Jubilarni koncert, Društveni orkestar HGZ-a, dir. Silvio Foretić, solisti: Silvio Foretić, klavir, Adela Golac Rilović, sopran, Hrvatski glazbeni zavod, 7. prosinca 2011.

  Sonata nostalgique nije samo propitkivanje mogućnosti klasičnog i prepariranog klavira, aspekata poluscenskih postupaka ili odnosa prema nostalgičnosti, nego i jedan od primjera Foretićeva jezika, koji je uvijek istodobno sintetičan i inventivan, refleksivan i nikada indiferentan i koji ne prelazi prag profilirane usredištenosti prema površnom ili paušalnom izričaju ...pročitajte cijeli tekst...
 • Bartókov Božić

  Barok i Bar(t)ok: Višnja Mažuran, čembalo, Muzej Mimara, 5. prosinca 2011.

  Programsko iznenađenje bila je izvedba Bartókovih Rumunjskih božićnih napjeva Skladateljevo umijeće da nepatvorenost folklorne građe transformira u diskurs umjetničke glazbe u ovim napjevima fascinira mjerom zadržane autentičnosti. To je bio i ključ interpretativnog pristupa
  ...pročitajte cijeli tekst...
 • Punokrvni ton ansambla

  Ciklus Lisinski subotom: Zagrebački solisti i Ivo Pogorelić, klavir, 3. prosinca 2011.

  Piše: Višnja Požgaj
  Ivo Pogorelić je i ovaj put svirao u svom prepoznatljivom stilu otkrivanja novih interpretativnih mogućnosti dobro znanih djela. Koliko god to bila izazovna njegova interpretacija u konačnici nije skladna ni unutar same solističke dionice ni u njezinu odnosu prema stereotipnoj pratnji jer se gubi nit uravnotežene cjeline i stilske uvjerljivosti ...pročitajte cijeli tekst...
 • Glazbene kapi dobrote

  Ciklus komorne glazbe Četiri godišnja doba Gudačkog kvarteta Rucner: ZimaMala kap u slap..., gosti: Nera Gojanović, mezzosopranistica, članovi Puhačkog orkestra Hrvatske vojske, Hrvatski glazbeni zavod, 30. studenoga 2011.

  Piše: Maja Stanetti
  Ljupko i umiljato zazvučao je Šesti gudački kvartet Josipa Mihovila Stratika. Jednostavnija, dobro ugođena klasična faktura bila je uvod za skok na Doversku plažu za glas i gudački kvartet Samuela Barbera. Iz početka plaho, a potom sve sigurnije, Nera Gojanović bila je sudionica i u emocijama nabijenoj pjesmi Vjerujem dragi Dore Pejačević ...pročitajte cijeli tekst...
 • Romantica za marimbu

  17. sezona Ciklusa koncerata Iz salona Očić: Filip Merčep, marimba, Lovro Merčep, saksofon, Zagreb, 17. studenoga 2011.

  Piše: Višnja Požgaj
  Na kraju zanimljivog i kvalitetnog koncerta izvedena je nostalgična skladba s mirisom jazza – Divertimeno za marimbu i alt saksofon Akire Yuyame. Braća Filip i Lovro Merčep izvrstan su duo u kojem su njihovo majstorstvo i radost muziciranja došli do punog izražaja, kako u zasebnim solo odjeljcima i kadencama, tako i u skladnom zajedništvu ...pročitajte cijeli tekst...
 • Od Albinija do Firšta

  10. koncertna sezona Gudačkog kvarteta Sebastian, solisti: Matej Zupan, flauta, Diana Grubišić Ćiković, harfa, Mala dvorana KD Vatroslav Lisinski, Zagreb, 14. studenoga 2011.

  Piše: Višnja Požgaj
  Za kraj prvog koncerta u svojoj jubilarnoj sezoni Gudački kvartet Sebastian odabrao je vrlo lijepi 2. kvintet za flautu, harfu, violinu, violu i violončelo Jeana Francaixa.Uz članove kvarteta Sebastian nastupili su flautist Matej Zupan i harfistica Diana Grubišić Ćiković, oboje vrsni glazbenici koji su pridonijeli kvaliteti i atraktivnosti koncerta
  ...pročitajte cijeli tekst...
 • Život cvijeća

  Koncertna pretplata Zadar: Matija Dedić, klavir, Svečana dvorana Sveučilišta u Zadru, 10. studenoga 2011.

  Piše: Helena Novak Penga
  Dedićev pristup opusu Dore Pejačević slijedi formalni princip trodjelnosti originalni zapis – improvizacijski dio – vraćanje na ishodišni glazbeni materijal. Matija Dedić odličan je pijanist kojemu je od svih skladbi Dore Pejačević najbliži najpopularniji skladateljičin opus Život cvijeća – stoga su te programne minijature i najbolje interpretirane
  ...pročitajte cijeli tekst...
 • Profinjen doticaj sa žicama

  Glazbeni salon Gvozdanović: Petrit Çeku, gitara, i Gitarski trio Elogio, Palača Gvozdanović, 9. studenoga 2011.

  Piše: Višnja Požgaj
  Bogatstvo zvuka triju moćnih gitara, raznolika tehnička vještina i skladna zajednička svirka, u kojoj je svaki od članova trija mogao doći do izražaja i kao solist u istaknutim temama, nadasve temperamentna izvedba, u kojoj su se nježni tonovi izmjenjivali s energičnima u žustrom tempu, te brojni prekrasni detalji rezultirali su uzbudljivom interpretacijom
  ...pročitajte cijeli tekst...
 • Gdje je zalutao Franz Liszt

  6. sezona ciklusa Cantus & Lisinski: Insider / Outsider, Cantus Ansambl, dir. Berislav Šipuš, solistice: Davorka Horvat, sopran, Clara Frühstück, klavir, Mala dvorana KD Vatroslav Lisinski, 7. studenoga 2011.

  Piše: Maja Stanetti
  U središnjem dijelu koncerta izvedena je Fantazijia bosanskohercegovačkog skladatelja Živka Ključe, kontrabasista i voditelja orkestra u Mostaru. U trodijelnoj je kompoziciji (Šamatorij, Ljubav, Ples) bilo mjesta za dobro koncipirane ritmičke kontraste okvirnih stavaka i stanovitu romantičarsku meditativnost srednjega dijela
  ...pročitajte cijeli tekst...
 • Orguljski pjev gitara

  Otvaranje koncertne sezone Hrvatskog narodnog kazališta Zadar, Zagrebački gitaristički kvartet, Svečana dvorana Sveučilišta u Zadru, 27. listopada 2011.

  Piše: Helena Novak Penga
  Vrhunske obrade Bachovih preludija i fuga Ante Čaglja, doista su i vrhunski slušateljski užitak. Dok prvi dio koncerta pripada intelektualnom svijetu ratia 18. stoljeća, drugi je dio posve otvoren senzualnim i intimnim čulima Novog svijeta 20. stoljeća – i ta višestrukost unutar sat i pol glazbe nikoga ne može ostaviti ravnodušnim
  ...pročitajte cijeli tekst...
 • Riječi pretočene u glazbu

  Ciklus autorskih koncerata Hrvatskog društva skladatelja: Generacija 40 u povodu 40. rođendana skladatelja Sande Majurec, Antuna Tomislava Šabana i Frane Đurovića, Muzej Mimara, 27. listopada 2011.

  Piše: Višnja Požgaj
  Zahvaljujući pomnim izvedbama koncert Generacija 40 pokazao je darovitost i svestranost troje skladatelja koji sposobnostima, marljivošću i kreativnošću svatko na svojem području djelovanja pridonose prosperitetu i ugledu hrvatske kulture, a napose glazbenog stvaralaštva kako u vlastitoj sredini, tako i u svijetu
  ...pročitajte cijeli tekst...
 • Slavlje hrvatske glazbe

  Koncert u povodu 11. rođendana radijske emisije Putovi hrvatske glazbe, Studio Zvonimir Bajsić HRT-a, Zagreb, 26. listopada 2011.

  Piše: Višnja Požgaj
  Slaveći rođendan emisija Putevi hrvatske glazbe odlučila je predstaviti HR projekt koji je otvorio nove poglede na hrvatsku glazbu nastalu u zadnjih pedeset godina. Izvođači na koncertu izabrani su na posebnoj audiciji. Mladi glazbenici izabrali su kvalitetnu glazbu koju su vrlo savjesno pripremili i izvodili s oduševljenjem ...pročitajte cijeli tekst...
 • U Salonu četveroručno

  17. sezona Ciklusa koncerata Iz salona Očić: Pavica Gvozdić i Vladimir Krpan, klavir, Zagreb, 13. listopada 2011.

  Piše: Višnja Požgaj
  Pavica Gvozdić preuzela je desnu, a Vladimir Krpan lijevu stranu klavijature. Nisu doduše imali idealan instrument, nego pijanino, a i prsti ih nisu uvijek slušali, no to nije umanjilo njihovu viziju idealne interpretacije, prožete osjećajem uzajamnog suglasja, privrženosti prema publici i glazbi, koju su izvodili s puno muzikalnosti, temperamenta i snage
  ...pročitajte cijeli tekst...
 • Moja domovina

  Ciklus komorne glazbe Četiri godišnja doba Gudačkog kvarteta Rucner, Jesen, solisti: Ana Rucner, violončelo, Mario Rucner, viola, Goran Glavaš, trombon, Rajko Dujmić, klavir, Hrvatski glazbeni zavod, 12. listopada 2011.

  Piše: Višnja Požgaj
  Antologijsku Elegiju i humoresku Rudolfa Matza pisanu za violončelo i glasovir Tomislav Uhlik obradio je za violončelo i gudački kvartet, a solističku dionicu izvela je Ana Rucner. Umjetnica je pokazala da i u klasičnom repertoaru ima što pokazati: kvalitetu lijepog tona, melodije i temperamenta, naročito u vrlo izražajnoj Elegiji ...pročitajte cijeli tekst...
 • Od baroka do rane klasike

  Pretplatnički ciklus Hrvatskog baroknog ansambla: Ora et labora, Hrvatski glazbeni zavod, Zagreb, 9. listopada 2011.

  Piše: Maja Stanetti
  Najljepši dio koncertne večeri je ostao na jednoglasnim motetima iz zbirke Sacrae cantiones Ivana Lukačića. Kristalno, strpljivo i izražajno je Sicut cedrus i Responde Virgo uz Barokni ansambl tumačila Martina Klarić. Tako je početak svoje koncertne sezone Hrvatski barokni ansambl obilježio znatnim prinosom izvedbi starije hrvatske glazbene baštine uživo ...pročitajte cijeli tekst...
 • Jesmo li filantropi?

  Glazbeni salon Gvozdanović: Monika Leskovar, violončelo, i Ivana Schwarz-Grenda, klavir, Palača Gvozdanović, 30. rujna 2011.

  Monika Leskovar, unatoč brojnim nastupima u području komorne glazbe, u pristupu se profilirala u osnovi kao solist, i njezine interpretacije istaknule su upravo taj aspekt. Tome je pridonio i odnos pijanistice koja se, premda izvrsno spremljena i potpuno vladavši zahtjevima notnog teksta, u izvedbama nije artikulirala kao ravnopravan sugovornik ...pročitajte cijeli tekst...
 • Komorni stil i transkripcije

  13. koncert ciklusa Integralne izvedbe orguljskog opusa Johanna Sebastiana Bacha, Ante Knešaurek i Pavao Mašić, orgulje, Bazilika Srca Isusova, Zagreb, 18. rujna 2011.

  Piše: Višnja Požgaj
  Obojica umjetnika i na ovom su koncertu potvrdili vrijednost tog impozantnog ciklusa Bachovih sabranih djela za orgulje svojim dobrim poznavanjem materije, a napose studioznim, vještim i maštovitim stilskim interpretacijama. Time otkrivaju svo bogatstvo i ljepotu Bachove orguljske glazbe, posebice one manje poznate
  ...pročitajte cijeli tekst...
 • Bujna razrada bogatstva zamisli

  Dobrotvorni koncert: Itamar Golan klavir, gosti: Danijel Detoni, klavir, Zagrebački kvartet saksofona, Hrvatski glazbeni zavod, 14. lipnja 2011.

  Piše: Maja Stanetti
  Birani umjetnici, birani program. Na početku suzdržana elegancija. Pavana za preminulu infantkinju Mauricea Ravela u izvedbi Danijela Detonija i Itamara Golana za klavir četveroručno. U drugom dijelu zanimljivo, napeto i žustro kvintetskom su se slavlju odali Golan i Zagrebački kvartet saksofona u Šostakovičevom Klavirskom kvintetu
  ...pročitajte cijeli tekst...
 • Biserne Händelove arije

  Glazbeni salon Gvozdanović: Renata Pokupić, mezzosopran, i prateći ansambl pod vodstvom violinista Jorgea Jiméneza, Palača Gvozdenović, 13. lipnja 2011.

  Piše: Maja Stanetti
  Svakako je težak, ako ne i nezahvalan zadatak tako uvjerljivo predstaviti likove izvan konteksta cijele opere kao što to majstorski može učiniti Renata Pokupić opskrbljena vrhunskim tehničkim umjećem glatkih koloratura koje joj dozvoljava da s lakoćom izrazi strasveni karakter likova. Njezina sugestivnost pokreće i mali prateći ansambl ...pročitajte cijeli tekst...
 • Zapamćeno i realizirano

  Glazbeni memorijal Adalbert Marković, Tamburaški orkestar KUD-a Gaj, Zagreb, dir. Krešimir Račić, solisti: Lidija Horvat Dunjko, sopran, Miroslav Živković, bariton, Anđelko Krpan, violina, Hrvoje Marković, tromblon, Mala dvorana KD Vatroslav Lisinski, 10. lipnja 2011.

  Piše: Višnja Požgaj
  Ljepota Markovićeve glazbe osvojila je i ovom zgodom brojnu publiku biranim skladbama za tamburaški orkestar. Kako je Adalbert Marković bio između ostalog i pasionirani promicatelj glazbenog amaterizma, Kulturno umjetničko društvo Gaj iz Zagreba ustanovilo je Glazbeni memorijal njegova imena, koji će se održavati bienalno
  ...pročitajte cijeli tekst...
 • Nadahnjujuće mađarsko ozračje

  Koncert Ljeto Gudačkog kvarteta Rucner, solist: Danijel Detoni, Hrvatski glazbeni zavod, 8. lipnja 2011.

  Piše: Višnja Požgaj
  Članovi Gudačkog kvarteta Rucner zajedno su sa svojim gostom Danijelom Detonijem predstavili Glasovirski kvintet u c-molu, op 1, br 1, iznenađujuće uspješan i zreo prvi opus uglednoga skladatelja Ernsta von Dohnányija, koji se rijetko izvodi, te su na najljepši način i s pravom ispraćeni burnim pljeskom zadovoljne publike
  ...pročitajte cijeli tekst...
 • Nesputana kreativnost

  Zadarski komorni orkestar, dir. Ivan Repušić, solisti: Katja Repušić, klavir, Vedran Kocelj, truba, Svečana dvorana Sveučilišta u Zadru, 6. lipnja 2011.

  Piše: Helena Novak Penga
  Sinteza Repušićeve profesionalne ozbiljnosti i poštovanja prema glazbenom tekstu te nepatvorene vedrine koju uspijeva prenijeti orkestru i publici, najdojmljiviji je utisak koji slušatelj može ponijeti s koncerta. U Šostakovičevu Koncertu za klavir, trubu i gudački orkestar Katja Repušić odlično je i suvereno interpretirala solističku dionicu  ...pročitajte cijeli tekst...
 • Ansambl sa zvukom orkestra

  57. koncertna sezona Zagrebačkih solista, gosti: Julius Berger, violončelo, Hrvatski glazbeni zavod, 24. svibnja 2011.

  Piše: Višnja Požgaj
  Solist u Schumannovu Koncertu, ugledni violončelist Julius Berger, ispraćen je ovacijama za iznimno uvjerljivu, izražajnu i temperamentnu interpretaciju solističke dionice. Svojim je ekspresivnim sviranjem nametnuo osnovnu plemenitu boju izvedbe, izrazitu muzikalnost, romantičnu agogiku i intenzitet ...pročitajte cijeli tekst...
 • Radosti otkrivanja istočnjačkih glazbenih svjetova

  Ciklus Forte fortissimo Koncertne direkcije Zagreb: Istanbul, Jordi Savall i ansambl Hespèrion XXI, KD Vatroslav Lisinski, Zagreb, 24. svibnja 2011.

  Piše: Maja Stanetti
  Profinjenost svirača ansambla nevjerojatne gipkosti na žičanim instrumentima, udaraljkama te puhačima s osobitim sviračem žalopojke duduka, njihova predanost u traženju zaboravljenih slojeva i nastojanje da se ona predoče fascinira i plijeni u otkrivanju jednog tako dalekog, a ipak tako bliskog svijeta
  ...pročitajte cijeli tekst...
 • Dobro znana djela u drukčijem ruhu

  Ciklus koncerata Iz salona Očić: Jelena Očić-Flaksman, violončelo, Federico Lovato, klavir, 19. svibnja 2011.

  Piše: Višnja Požgaj
  Czernyjeva inačica Beethovenove Kreutzerove iznimno je vrijedna i zanimljiva, tim više jer je tumačenje muzikalne Jelene Očić-Flaksman egzaktnošću, tonskim intenzitetom, drukčijom, tamnijom bojom i ekspresivnošću pridonijelo ljepoti i izražajnosti djela. Svakako valja u cjelini pohvaliti i izvrsnu suradnju spretnog , muzikalnog i predanog pijanista Federica Lovata ...pročitajte cijeli tekst...
 • Bez (potrebne) dramatičnosti

  Zagrebački kvartet, Hrvatski glazbeni zavod, Zagreb, 17. svibnja 2011.

  Gudački kvartet u F-duru Mauricea Ravela Zagrebačkom kvartetu bio je bliskiji od Šostakovičeva 8. gudačkog kvarteta. Lakoća svirke, opuštenost, pjevnost i prozračnost učinili su izvedbu istinitijom. Bez većih razilaženja i intonacijskih poskliznuća, punim zvukom i ugodnom bojom Zagrebački kvartet tako je završio ovu sezonu
  ...pročitajte cijeli tekst...
 • Ljepota hrvatskog Lieda

  Vokalna lirika Juraja Stahuljaka – U povodu 110. obljetnice rođenja, Matija Podnar, bariton, Ivanka Stahuljak, sopran, Dvorana Hrvatskog društva skladatelja, Zagreb, 17. svibnja 2011.

  Piše: Višnja Požgaj
  Lijepim glasom, odličnom tehnikom i jasnom dikcijom bariton Matija Podnar sugestivno je otpjevao impresivan ciklus za bariton i glasovir, op. 28 Dani srca i kajanja Juraja Stahuljaka. Bio je to koncert intimne meditativnosti i impresionističkog tonskog ugođaja, podsjetnik na zanemarenu vrijednost Stahuljakove vokalne lirike
  ...pročitajte cijeli tekst...
 • Nadmašena očekivanja

  Brahms trio (Natalija Rubinstein, glasovir, Nikolaj Sačenko, violina, Kiril Rodin, violončelo), Svečana dvorana Sveučilišta u Zadru, ponedjeljak, 16. svibnja 2011.

  Piše: Helena Novak Penga
   Unutarnji stav svirača Trija odiše jednostavnom sigurnošću i osobitom vrstom aristokratskog ponosa, koji nije istoznačan nadmenosti. Ta plemenitaška elegancija, ali i iskričava, strastvena energija, u kojoj je svaki stavak mikrosvijet, izdižu Brahms trio iznad prosjeka komornih ansambala
  ...pročitajte cijeli tekst...
 • Na kraju prvog desetljeća

  Ciklus Lisinski subotom: Forever Cantus, koncert povodom 10. obljetnice Cantus Ansambla, solisti: Martina Gojčeta Silić, mezzosopran, Radovan Vlatković, rog, Leda Parać, klavir, KD Vatroslav Lisinski, Zagreb, 15. svibnja 2011.

  Piše: Višnja Požgaj
  Zanimljivo je da u većem dijelu programa slavljeničkog koncertya novi zvuk na stanovit način izranja iz prošlosti. Primjerice, ciklusom Komorne glazbe Paul Hindemith želio je promovirati suvremenu glazbu i „šokirati, isprovocirati i razbjesniti“ slušatelje, ali uz tragove dobrih starih vrijednosti koje je genijalno pretočio u novi zvuk
  ...pročitajte cijeli tekst...
 • Ispunjujuće slušateljsko iskustvo

  Ciklus Sfumato Zbora Hrvatske radiotelevizije: Zlatne ikone, dir. Valerij Poljanski, Muzej Mimara, 10. svibnja 2011.

  Piše: Maja Stanetti
  U skrušenu poimanju usmjerenu na sadržaj, u dugom dahu sporih tempa, velikih dinamičkih raspona daleko od pomisli da se promovira samo blistavost zborskog sloga i njegovih izvođača, u izražajnom prijenosu dvadeset stavaka Liturgije svetoga Ivana Zlatoustog Zbora HRT-a i Valerija Poljanskog prošlo je još jedno iznimno i ispunjujuće slušateljsko iskustvo ...pročitajte cijeli tekst...
 • Temperamentne zvijezde i isljednički reflektori

  Lisinski za Japan: Stjepan Hauser, violončelo, Luka Šulić, violončelo, Srebrenka Poljak, klavir, i Maksim Mrvica, klavir, KD Vatroslav Lisinski, Zagreb, 28. travnja 2011.

  Piše: Maja Stanetti
  Najljepši komad muzike te je večeri bio Preludij iz Pet skladbi za dvije violine i klavir Dmitrija Šostakoviča koji je Lev Atovmijan aranžirao u glazbi za film Gadfly, a za dva violončela i klavir Šulić i Hauser koji zbog naglog rasta broja ponuda za nastupe i snimanja brzinom munje moraju graditi repertoar obradama jer je izvorna literatura gotovo nepostojeća  ...pročitajte cijeli tekst...
 • Zamah zdrave ambicije i kvalitete

  5. sezona ciklusa koncerata Gudačkog kvarteta Porin, solist: Srđan Filip Čaldarović, Mala dvorana KD Vatroslav Lisinski, Zagreb, 26. travnja 2011.

  Piše: Maja Stanetti
  Pravi tour de force večeri bio je srčani zamah znamenitog Klavirskog kvinteta Césara Francka, Djelo je izvedeno u ravnopravnom dijalogu s odličnim i osjetljivim suradnikom Srđanom Filipom Čaldarovićem za klavirom, a njegove orkestralne dimenzije bujna romantizma u preglednom izrazu petero glazbenika na najbolji su način završile koncertnu večer ...pročitajte cijeli tekst...
 • Skrušena plemenitost

  Ciklus Sfumato plus Zbora Hrvatske radiotelevizije: Korizmeni koncert, dir. Tonči Bilić, Zagrebačka katedrala, 18. travnja 2011.

  Piše: Maja Stanetti
  Zbor Hrvatske radiotelevizije posljednjih desetak godina brižno njeguje stilski primjereno pjevanje što je bilo itekako primjetno i na ovom koncertu. Starija, osjetljiva, a razgovjetna polifonija unatoč obilnoj jeci crkvenog prostora svakako je i dobar repertoarno-higijenski potez kojemu Zbor disciplinirano i predano može odgovoriti
  ...pročitajte cijeli tekst...
 • Proljeće kakvo se rijetko čuje

  Zadarski komorni orkestar, solistica: Latica Honda-Rosenberg, violina, Svečana dvorana Sveučilišta u Zadru, 18. travnja 2011.

  Piše: Helena Novak Penga
  Neopterećen i izbrušen, a istodobno iznimno muzikalan virtuozitet Latice Honda-Rosenberg u sebi ne posjeduje ništa od suvremenog perfekcionističko-robotskog automatizma; slušatelju odmah postaje jasno da je njezin umjetnički iskaz predanje i služenje ljepoti, a u tome Zadarski komorni orkestar participira puna srca
  ...pročitajte cijeli tekst...
 • Proljeće i trešnjin cvijet

  9. sezona ciklusa Četiri godišnja doba Gudačkog kvarteta Rucner: Proljeće, solisti: Ratko Vojtek, klarinet, klavir, Ana Rucner, violončelo, Hrvatski glazbeni zavod, 6. travnja 2011.

  Piše: Višnja Požgaj
  Impresivna izvedba dva stavka iz Kvinteta za klarinet i gudački kvartet Borisa Papandopula. U toj briljantnoj partituri folklorne tematike i snažnog dramatskog naboja svi sudionici izvedbe i klarinetist i gudači imaju svoje kraće ili duže solističke nastupe, što je uz skladnu zajedničku svirku pridonijelo uspješnoj izvedbi i dobrom dojmu u cjelini
  ...pročitajte cijeli tekst...
 • Novi izazovi Višnje Mažuran

  Ciklus koncerata Barok i Bar(t)ok, Višnja Mažuran, čembalo, Muzej Mimara, 28. ožujka 2011.

  Piše: Višnja Požgaj
  Na početku koncerta izvedena je Bachova Suita u a-molu, BWV 818a. Karakteristična bachovska motoričnost i bogatstvo ukrasa u šest stilski strogo komponiranih plesnih stavaka u zreloj i promišljenoj interpretaciji Višnje Mažuran bio je znakovit uvod i najava posve drukčijeg svijeta koji na originalan način izmiče zadanim pravilima
  ...pročitajte cijeli tekst...
 • Odvažna zvukovnost suočenja s Bachom

  57. koncertna sezona Zagrebačkih solista, solisti: Dani Bošnjak, Lidija Ljubičić, flaute, Pavao Mašić, čembalo, David Gazarov, klavir, Mario Ivelja, kontrabas, Borna Šercar, udaraljke, Hrvatski glazbeni zavod, 22. ožujka 2011.

  Piše: Maja Stanetti
  Četvrti zagrebački koncert Srđana Dedića dvodjelan je i na osobit način izgrađenog skladateljskog svjetonazora zrcali odnos prema Bachovu Koncertu. Na putu od brandenburškog izvora do zagrebačkog cilja, Srđan Dedić u dva kontrastna dijela bachovske barokne geste uključuje vlastita osobita skladateljska iskustva
  ...pročitajte cijeli tekst...
 • Savršenstvo fuge

  9. koncert ciklusa Integralne izvedbe orguljskog opusa Johanna Sebastiana Bacha, Ante Knešaurek i Pavao Mašić, orgulje, Bazilika Srca Isusova, Zagreb, 20. ožujka 2011.

  Piše: Višnja Požgaj
  Ante Knešaurek i Pavao Mašić stavili su svoje veliko umijeće orguljanja u službu ljepote izvornika, funkcionalnim i raznovrsnim odabirom registara, muzikalnim fraziranjem i logičnim protokom glazbe te efektnom dinamikom. Program je ostavio snažan dojam zahvaljujući kako Bachovoj genijalnosti, tako i izvrsnim izvedbama
  ...pročitajte cijeli tekst...
 • Kada se sretnu lokalno i globalno

  Cantus Ansambl, dir. Berislav Šipuš, solistica: Martina Gojčeta Silić, mezzosopran, Svečana dvorana Sveučilišta u Zadru, 16. ožujka 2011.

  Piše: Helena Novak Penga
  Izvođenje složenih orkestralnih tekstura od izvođača reduciranog izvođačkog tijela zahtijeva daleko veću koncentraciju i vještinu, što rezultira time da se kontrapunktska slojevitost instrumentalnih dionica čuje transparentnije u ovoj komornoj negoli u orkestralnoj verziji. Martina Gojčeta Silić bila je izvrsna interpretkinja Pjesama mrtvoj djeci ...pročitajte cijeli tekst...
 • Za dobro raspoloženje

  Ciklus koncerata Iz salona Očić: Salonski ansambl Animato, 10. ožujka 2011.

  Piše: Višnja Požgaj
  Salonski ansambl Animato izveo je nostalgični program s dovoljno ozbiljnosti i sigurnosti, ali i šarma. Improvizirajući na licu mjesta, izveli su još dvije kraće plesne i vokalne točke, te otkrili i neke skrivene mogućnosti članova. A to je i bila namjera tog specifičnog koncerta: da predstavi njihovu osebujnu djelatnost te razgali i zabavi publiku
  ...pročitajte cijeli tekst...
 • Uspjela imitacija Bacha

  57. koncertna sezona Zagrebačkih solista, solisti: Aleksandar Milošev, viola, Smiljan Mrčela, violončelo, Hrvatski glazbeni zavod, 22. veljače 2011.

  Piše: Višnja Požgaj
  Za razliku od stilski uvjerljive, energične, poletne, ali i dosta razbarušene izvedbe Bachova Trećeg brandenburški koncert u G-duru na početku večeri, na kraju, kao odjek izvedeni Treći zagrebački koncert – Concerto a 3 Krešimira Seletkovića je zahvaljujući pomno pripremljenoj i detaljno razrađenoj interpretaciji ostavio odličan dojam
  ...pročitajte cijeli tekst...
 • Osebujni kolorizam

  Ciklus koncerata Iz salona Očić: Žarko Perišić, fagot, i Željka Spinčić, orgulje, 3. veljače 2011.

  Piše: Višnja Požgaj
  Željka Spinčić u dva se samostalna nastupa predstavila u najboljem svjetlu, a bila je i odlična suradnica fagotistu Žarku Perišiću, koji se potvrdio kao tehnički besprijekoran virtuoz na svojem instrumentu, s lijepim tonom i muzikalnom frazom te iznimno dugim dahom, koji ostvaruje posebnom tehnikom takozvanog propuha
  ...pročitajte cijeli tekst...
 • Valcer i violinski koncert proveli su se carski

  Cantus Ansambl: Kaiser Cantus, dir. Berislav Šipuš, solisti: Martin Draušnik, violina; Martina Gojčeta Silić, mezzosopran, KD Vatroslav Lisinski, Zagreb, 31. siječnja 2011.

  Piše: Maja Stanetti
  Duhovito, a katkad i karikaturalno Schönberg Carski valcer mrvi dijeleći komadiće među članove instrumentalnog sastava i sjedinjujući flautu, klarinet, gudački kvartet i klavir u valcer čiji je pokret i čas zgusnut i čas razlomljen poput slike u iskrivljenom zrcalu. Sve je to bio pravi izazov, a i zarazno veselje izvedbe članova Cantus Ansambla
  ...pročitajte cijeli tekst...
 • Predstave u pjesme stavljene

  Autorski koncert Paole Dražić Zekić, Song šansona priča, Kazalište Marina Držića, Dubrovnik, 30. siječnja 2011.

  Autorski koncert Paole Dražić Zekić još je jednom potvrdio njezinu skladateljsku svestranost i široku umjetničku zainteresiranost i prisutnost u ne samo dubrovačkom, kazališnom i glazbenom vremenopisu. Pjesnikinja, skladateljica i interpretatorica vlastitih pjesama ovom se prigodom dokazala i kao vrsna i duhovita voditeljica ...pročitajte cijeli tekst...
 • Otkrivanje vrijednog djela

  Hrvatski barokni ansambl, Sacrée et Profane, Hrvatski glazbeni zavod, 23. siječnja 2011.

  Piše: Višnja Požgaj
  Charpentierova Misa za osam glasova i osam instrumenata pravo je remek-djelo te je njezino izvođenje u drugom dijelu koncerta bila prava poslastica i otkriće. Uz Hrvatski barokni ansambl djelo je predstavio odličan Akademski zbor Palma, čiji su brojevi dominirali zahvaljujući radu s vrsnim zborovođom Ivanom Josipom Skenderom
  ...pročitajte cijeli tekst...

Arhiv

kritike